Bizi değişimlere iten nedir? Eskiden doğru olup günümüzde değişen olguları nasıl hep birlikte kabullendik?

100. Maymun Etkisi, bir davranış modeli veya fikir, bir grup içindeki belli sayıda birey tarafından benimsendiği ve uygulanmaya başlandığı anda,  bu davranış modeli bir tür rezonans başlatarak, açıklanamayan bir yol ile, bir gruptan diğer gruplara hızla yayılmaktadır. Bu değişim için önemli olan durum ise “Kritik kütle”ye ulaşmaktır. Kritik kütle, niceliğin niteliğe dönüş noktasıdır.

Değişimin kilit rol oynadığı bu dönemlerde sosyal medyanın yardımıyla kritik kütleye ulaşmak artık hiç zor değil.

100. Maymun Etkisi

Bu etki 1952’de Japonya’da ortaya çıktı.O dönemlerde bilim insanları maymunları gözlemliyordu. Japonya’da Koshima adasında vahşi bir maymun kolonisi yaşıyordu. Bilim insanları onları beslemek için kum üzerine tatlı patates bırakıyorlardı. Maymunlar tatlı patatesi seviyorlardı ancak kumlu olmalarından hoşnut değillerdi.

Denize Düşen Patatese Sarılır

Bir gün İmo adında sekiz aylık dişi bir maymun şans eseri patatesini denize düşürdü ve bu sayede patatesini kumlarından temizlemeyi keşfetmiş oldu. İmo annesine ve arkadaşlarına da patateslerini denizde yıkamayı öğretti ve patatesi denizde yıkama fikri giderek yayıldı. Kısa süre içinde birbirlerini taklit eden bir sürü maymun patateslerini yıkayarak yer hale geldi ve bu yaşananlar 1952-1958 arasında bilim insanları tarafından kayda geçildi.

1958 yılının sonbaharında Koshima adasında patateslerini denizde yıkayan maymun sayısı 99 iken 100 oldu ve 100. maymunun patatesini denizde yıkaması beraberinde büyük bir yankı getirdi. Çünkü artık hemen hemen tüm maymunlar patateslerini denizde yıkıyorlardı. Üstelik sadece Koshima adasında da değil, çevredeki tüm adalarda da bu durum geçerliydi.

İnsanları Birbirine Bağlayan Enerji

Bu araştırmalar üzerine daha sonra İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları benzer şekilde insanlar üzerinde de araştırma yaptı ve ilginç sonuçlar elde etti. Bugün, insanları birbirine bağlayan bir enerji ağı olduğu gerçeği, konu ile ilgilenen kişiler tarafından kesin olarak kabul ediliyor. Tek kişinin başlattığı bir değişim, kritik kütleye ulaşması sonucunda tüm insanlığa yayılan bir etki yarattığına inanılıyor.

100. Maymun Neyi Değiştirebilir?

Aslında kritik kütle hayatımızın o kadar içinden ki.. Bu değişimi bu kadar hızlandıran, eskiden kullanmadığımız ürünleri hayatımıza sokan ve gerekli olduğu için kullanmaya ikna eden sosyal medya fenomenleri nasıl bu kadar hayatımıza girebildi? Umarım ki yakın zamanda sosyal medyadan pazarlanan ürünlerin değil de sevgi, saygı, mutluluk ve hoşgörünün kritik kütleye ulaştığı bir dünyaya açarız gözlerimizi.

Kaynakça:

1

2

3- Kolbaşı, Erhan, Galaktik Diplomasi, Destek Yayınları, İstanbul, 2016