İlk, orta, lise ve hatta üniversite hayatımızın içeriğini gözden geçirdiğimizde bilginin aktarılmasının ne kadar mühim olduğunu görürüz. Akademik anlamda dolu içeriklerin öğrencilere verilmesi ile alanında yetkin gençler olduğumuzu sanarak mezun oluruz. Ancak bilginin değersizleştiği 21. yüzyıl, bilgiyle uyumlu çalışabilecek daha farklı yetkinlikler bekliyor. Bunları ise maalesef ne ilk öğretimimiz ne de lise eğitimimiz veriyor. Üniversiteler ise bu zamana kadar çoktan halledilmiş olabileceğini varsayarak bu iş için bütçe ve zaman ayırmıyor. Bu durum ise karşılıklı kopukluk oluşturuyor. İş verenler için beklenen nitelikler farklı iken mezun olan gençler için ise bu beklentileri oluşturabilecek ortamın hiç oluşmaması gençlerde “Bunu nerede öğrenebilirdim?” kaygısını oluşturuyor. Tüm bunlar da beraberinde 1,5 milyon genç işsizi getiriyor.

yetkinlik
Türkiye’deki öncüsü Prof. Dr. Erhan Erkut

21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi ve Türkiye

ABD’de 2013 yılında American Association of School Librarians, National Education Association gibi dernekler ve Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple gibi eğitim ile ilgili şirketlerin oluşturduğu 32 üyeli çalışma grubu tarafından detaylı bir çalışma sonucu 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi oluşturuldu. Küreselleşen dünyada ABD özelinde değil Türkiye ve farklı ülkelerin de ihtiyacı olduğuna inanarak belli kuruluşlar, içeriği ülkelere göre entegre etmeye başlamıştır.

Bizdeki öncüsü ise MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Erkut’tur. Sürekli değişen dünyada aynı kalan bir eğitim metodu artık geçerliliğini yitirmiştir ve bunun farkına vararak gençlere seslenen Erkut, 2015 yılından beri aktif olarak yetkinliklerin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunuyor. Bunun en önemlisi ise 8 Şubat 2020 itibari ile başlayan Mehmet Zorlu Vakfı YetGen programıdır. Programa başvuru süreci online olarak alındı ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden lise ve üniversite öğrencileri kabul edildi. Ancak sınırlı sayıda katılımın kabul edildiği eğitimlere katılamayan öğrenciler için canlı yayın desteği mevcut. Program için farklı beklentiler olabilir ve siz bunları karşılamıyor olsanız bile tüm bu eğitimleri takip ederek sizler de Yetkin Gençler (YetGen) içinde yer alabilirsiniz.

21. Yüzyıl Yetkinlikleri Nelerdir? 1
2020 Eğitim Programı yukarıdaki gibidir
Yetkin Genç İçin Neler Gerekli?

Erhan Erkut, farklı kaynaklardan edindiği bilgiler ile yetkin gençlerde bulunması gerekenleri bu şekilde sınıflandırıyor:

1- Öğrenme ve İnovasyon: Bu başlık altında yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri üzerinde duruluyor.
2- Bilgi, Medya ve Teknoloji: Burada bilgi, medya, bilişim ve iletişim teknoloji okuryazarlığının önemi anlatılıyor.
3- Yaşam ve Kariyer: Esneklik ve uyum sağlayabilirlik, inisiyatif alma ve öz yönlendirme, sosyal ve kültürler arası yetkinlikler, üretkenlik ve hesap verilebilirlik, liderlik ve sorumluluk alma yetkinlikleri gençlerde liseden üniversiteye geçerken olması gereken yetkinlikler arasında.

Pek çok insan kaynakları profesyoneli, gençlerdeki bu eksikliğin farkında olarak iç eğitim sistemlerinde bu konuları dahil ederek kendi bünyelerinde yetiştiriyor ancak asıl olması gerekenin bu yetkinliklere sahip olunarak kariyer hayatına başlanması gerektiğidir. Burada eğitmenlere oldukça fazla iş düşüyor, hatta eğitmenlerin de bu yetkinliklere sahip olmadığını görebiliyoruz. İletişim becerisini geliştirebilmek için pek çok sunum ve rapor yapması gerekirken eğitmen olana kadar böyle bir yoldan geçmemişlerdir. Bu durumda yetkinliği kazandırabilmesi veya geri bildirim vermesi olanaksızdır.

Aynı şekilde kişinin yaratıcı düşünmesini kazandırabilmek için en az on defa bir konuda araştırma yapmış olması gerekmektedir ki bu yetkinlik gelişebilsin. Kişi, takım olarak çalışabilmeyi ise farklı gruplar içinde bulunarak geliştirmektedir. Bunu üniversite kulüpleri az da olsa bunu sağlıyor ancak asıl olması gereken şey öğrencilerin okul projelerinde yer almasıdır. Aynı zamanda üniversitelerin kariyer merkezleri de öğrencileri doğru kanalize edememekte, kişileri bu yetkinlikleri geliştirebilmek için gereken oluşumlara yönlendirmemektedir.

Konuya Dair Öneriler

Mehmet Zorlu Vakfı ile Erhan Erkut’un yönlendirdiği Yetkin Gençler Programını belirlenen tarihlerde canlı olarak takip edebilirsiniz.
Değişen dünyada beklenen niteliklerin neler olduğunu, sizde neyin eksik olduğunu tespit edip gelişiminize önem vererek ilerleyebilirsiniz.
Başarı ve mutluluk dolu bir hayat dileğiyle.Kaynakça:

1- https://www.battelleforkids.org/
2- http://erhanerkut.com/wp-content/uploads/2016/03/21YY_Yetkinlikleri_Cozum.pdf