Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyor fakat bir türlü istikrarı elde edemiyorsanız bu metod tam size göre. 1960’lı yıllarda ilk olarak Toyota fabrikasında uygulanan 5S methodu ile fabrikanın daha düzenli ve temiz olması sağlayarak, iş üretkenliğini arttırmıştır.

5S metodu, iki temel kavram etrafında şekillenmektedir: düzen ve temizlik. Bu Japon tekniği, gerek işte gerekse özel yaşantımızda olsun hayatın değişik şartlarına uygulanabilecek bir niteliğe sahiptir. Günümüzde birçok şirket dahi üretim kapasitelerini artırmak ve bir iş gününün daha etkin olarak kullanılmasını sağlamak için bu tekniği uygulama yoluna gitmektedir.

5S Nasıl Uygulanır?

5S metodu, S harfi ile başlayan beş temel prensibe dayanmaktadır. Bu metodu kullanarak en etkin sonuçları elde edebilmek için metodu düzenli ve sistematik bir biçimde uygulamak gerekir. Böylelikle bu metodu hayat tarzınıza dönüştürebilirsiniz. Alışkanlıkların ortalama 21 ile 60 gün içerisinde kazanıldığını düşünürsek, bunun için biraz sabra ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. 🙂

1. Seiri

assorted-color hanging t-shirt

Seiri, gereksiz eşyaların bir tarafa ayrıldığı bir çeşit gözden geçirme sürecidir. Bu maddede gerçekten nelere ihtiyacın olduğunu belirlemeli ve bu süreçte, sadece yer kaplayan ve pek işe yaramayan eşyaları diğerlerinden ayırmalıdır. Bu sayede, kullanılmayan her şey bir şekilde sınıflandırılır ve bir fark yaratılmış olur.

Bu adım ile üzerinde çalışacağımız materyalleri bir sonraki aşama için hazırlamış oluruz. İkinci aşama, her eşya için en uygun yeri belirlemek olacaktır.

2. Seiton

grey and black pen on calendar book

Seiton adı verilen ikinci aşama organizasyonla ilgilidir. Tam olarak yapılması gereken şey, eşyaları doğru yerlere koymaktır. Buna ek olarak, en önemli olanları belirlemek ve bunları erişilmesi daha kolay olan yerlere yerleştirmek bu aşamanın kritik adımlarından biridir.

Kısacası bu aşama, aradıklarımızı bulmaya çalışırken harcadığımız enerjiyi en alt düzeye indirmek ve zaman kaybını önlemek için tüm çalışma alanının organize edilmesi ile ilgili aşamadır.

3. Seiso

5S Metodu ile Hayatınızı Daha Kaliteli Yapın 1

Üçüncü aşama olan Seiso, temizliğin yapıldığı adımdır. Temel amaç, çalışma alanındaki tüm kirin temizlenmesi ve böylece kapsamlı bir hijyen çalışması yapmaktır. Buna ek olarak en faydalı olacak hareket, kirliliğin nedenlerinin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır.

4. Seiketsu

person writing on white paper

Bu aşama, normal olmayan detayların işaretlerinin takip edilmesi, bulunması ve çözüme kavuşturulması ile ilgilidir. Aynı zamanda bu aşamada, zincirleme bir etki yaratan problemlerin kaynağının bulunarak bunun için bir çözüm bulunması amaçlanmaktadır. Böylelikle, yaşam alanında karışıklığın önüne geçmek için temizlik işleminin her gün yapılması gerektiği sürekli olarak hatırlanacaktır.

5. Shitsuke

group of martial artists sitting on the grounds

Son olarak, her gün disiplinli bir biçimde biraz daha ilerlemeyi amaçlayan bir doktrin yerleştirmek gerekmektedir. Bu sayede, yapılan işte devamlılık sağlanmış olacaktır. 5S metodu ile düzen, hijyen ve etkin bir biçimde hareket etme alışkanlıkları sürekli bir biçimde yaşantımızda var olacaktır.

En önemlisi de 5S yöntemini uygulamak için kendimize geçerli bir neden bulmak ve bu nedenin peşinden gitmek. Eğer bir amacınız yoksa, bir motivasyonunuzda olmaz. Güçlü bir motivasyon ile yapamayacağınız hiçbir şey yok. 🙂