Dünya düzeni belirli oranlar üzerine kurulmuştur. Bugün sizlere bunlar arasında baya farklı gelen bir oranla karşınızdayım. Tanıştırayım, kendisi 80/20 kuralı diğer adıyla Pareto İlkesi. Adını Vilfred Pareto’dan alan ilke etkilerin %80’inin, etkenlerin %20’sinden kaynaklandığını üzerine kurulmuştur. Yaşadıklarımızın %80’i yaşayacaklarımızın sadece %20’si oluşturması ne kadar tuhaf değil mi? Birazda nasıl ortaya çıkmış, mantığı nasıl onu inceleyelim.

80/20 Kuralının Serüveni

Vilfred Pareto,kular,ilke,80/20 kuralıBundan uzun uzun yıllar önce İtalyan matematikçi ve ekonomist Vilfred Pareto 19. yüzyıl İngiltere’sinin servet ve gelir dağılımını incelerken ülkenin % 80 zenginliğinin, nüfusun % 20’sine ait olduğunu gördü. Daha sonra kendi ülkesi İtalya da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki araştırmaları da inceledi, ve çok benzer bir dağılımın olduğunu gözlemledi. Gözlemleri sonucunda verilerdeki sistematik bir dengesizlik olduğunu fark etti. Bu kuramın rastgele ya da şans eseri meydana gelmeyeceğini fark ederek aslında çok önemli bir keşifte bulunmuştu. Fakat bunu açıklama da başarısız oldu. Pareto’nun yaptığı bu keşif George K. Zipf ve Joseph Moses Juran gibi iktisatçılar keşfedene kadar kendisi sır perdesi olarak sakladı.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Pareto İlkesi, önemli azınlık (%20) ile önemsiz çoğunluk (%80) arasındaki ilişki şeklinde, 80/20 Kuralı, Pareto Prensibi, Asgari Çaba İlkesi veya Dengesizlik İlkesi gibi isimlerle, dünya literatürüne kaydedilmiş oldu.

Nerelerde kullanılır?

Pareto ilkesi, kişisel gelişimden şirket politikalarının tespitine kadar bir çok farklı alanda kullanılmaktadır.

  • Hayatımızın %80’inde, dolabımızdaki kıyafetlerin sadece %20’sini giyeriz.
  • Zamanımızın %80’i, tanıdıklarımızın yalnızca %20’siyle geçer.
  • Türkiye’deki yayınların %80’i, üniversitelerin % 20’si tarafından yapılıyor.
  • Nobel ödüllerinin % 86’sını, ülkelerin %20’si kazanıyor.
  • Microsoft en fazla raporlanan hataların %20’sini çözerek, çökmelerin %80’inin engellenmesinin mümkün olduğunu söylemiş.
  • Bir şirkette giren paranın kabaca %80’i, müşterilerin %20’sinden geliyor. Yani 100 müşteriden en iyi 20’yi elde tutmakla, ciro ve karlılığın %80’ine hükmedilmiş olunuyor.
  • Satışın kabaca %80’ini, satışçıların %20’si yapıyor.

gibi örneklerle ile çoğaltabiliriz.

Bir işin %20’sini yaparak %80’ini bitirebiliriz.

%20,%80, ilke,kural

Bu potitikaya göre işlerimizin en önemli %20’lik kısmını halledersek aslında işin %80’inin tamamlandığını söylemekte. Bu da bizim bir türlü yönetemediğimiz her zaman sıkıntı çektiğimiz zaman yönetimine vurgu yapmakta. Hayatımızda yapmak istediğimiz bir işin %20’sini tamamlamak için zamanın %80’inin harcıyoruz. Eğer ki tercihinizi en önemli %20’lik kısma ayırırsak aslında küçük bir zaman yönetimi yapmış oluruz. İlkede sayılar değişebilir mi diye düşünebilirsiniz? Değişmekte elbette ama temel mantık nedenler ve sonuçlar arasında sistematik bir dengesizlik meydana geldiği. Bireyler olarak nedenlerin hepsinin eşit miktarda öneme sahip olduğunu düşünebiliriz. Bu aslında bizim sezgisel hissimizdir. Kurala göre ise nedenlerin ve sonuçların 50/50 çıkması çok nadir bir olaydır.

Pareto ilkesi, iktisat ve matematik gibi pek çok bilim dalında etkisini gösteriyor. Hayatımızdaki dengesizlik prensibini anlamamıza yardımcı olduğu gibi, hayatımızdaki ve günlük yaşantımızdaki birçok etkinin yalnızca %20 kadarının gerçekten önemli olduğuna ve zaman yönetimimizde bu %20’lik kısma ağırlık vermenin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

O halde hayatınızın önemli %20’lik kısmını belirlemeye hazır mısınız ? Haydi durmayın. 🙂