Kişisel gelişimine önem veren ve kendini geliştirmek isteyenlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri  doğru ve güvenilir kaynaklardan beslenememektir. Kimi zaman binlerce kişisel gelişim kitapları, testleri, konferansları arasında boğulup kalırız. Daha da kötüsü ise verilen emek ve zamanın boşa gitmesi hissiyatıdır. Modern zaman gerekliliğinden daha fazlasıdır aslında insanın kendini tanıması ve bu tanıma üzerinden hareket etmesi. Enneagram başta iletişim ve liderlik gibi alanlarda öne çıkmış olsa da toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir.

Enneagram Nedir?

Enneagram, insan doğasını anlamak için geliştirilmiş kişilik tipi sistemidir. Enneagram öğretisinin, eski çağlardan 21. yy. dünyasına pek çok farklı yaklaşımın, yöntemin sentezi olması ve dinamik bir yapıda olması geçerliliğini ve popülerliğini gün geçtikçe artırmaktadır.

Enneagram öğretisinin doğuştan getirdiğimiz mizaçları açıklarken insanların önüne çıkan engelleri nasıl rahatlıkla aşabileceklerini, özel yeteneklerini ve güçlerinin de farkına varmalarını sağlayarak kişisel gelişim ve dönüşüm için çok güçlü bir yöntem olduğu söylenebilir. (Gündüz ve Keskin, 2019)

Enneagram öğretisinin sadece görünebilen özellikleri değil duygusal ve manevi süreçleri de ele aldığından kişinin kendini ve diğer insanları anlamasında oldukça etkili olması nedeniyle çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Enneagram dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan eski bir sufi öğretisidir. (Palmer, 2014)

Diğer Kişilik Analizlerinden Ayıran Özelliği

Enneagram öğretisini diğer kişilik analizlerinden ayıran en büyük özelliği, insanın benliği ile de ilgilenen bütüncül bir yaklaşımı olmasıdır. Enneagram öğretisi, her insanın bir özü olduğunu öne sürer. Bu öz insanın varlığı, yaşam amacıdır ve özüne uygun yaşam formu geliştirmelidir. Kısaca insan, fıtratına ait özelleştirilmiş ve detaylı bilgileri dinamik bir sistem içinde analiz eden bir ego yorumlama modeli olarak da düşünülebilir. (Batı, 2012)

kişisel-karakter-testi-Enneagram-tipleri

Dokuz Kişilik Tipi

Enneagram birbirine bağlı dokuz kişilik tipinin tipolojisinden oluşur. Enneagram tiplerinin her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Her kişilik tipinin dünyaya bakış açısı farklıdır. Her tip olayları kendi bakış açısından algılar, değerlendirir ve tepki verir.

·Tip1: Reformcu, Mükemmeliyetçi, İdealist

·Tip 2: Yardımsever, Verici, Akıl Hocası

·Tip 3: Motivatör, Sanatçı, Yapımcı

·Tip 4: Sanatçı, Romantik, Yenilikçi, Bireyci

·Tip 5: Düşünen, Gözlemci, Akıllı, Ağırbaşlı

·Tip 6: Sadık, Asker, Ortak

·Tip 7: Kültürlü, Vizyoner, Fütürist

·Tip 8: Lider, Avukat, Patron

·Tip 9: Uyumlu, Barışık

Enneagram 9 kişilik tipinin her biri için güçlü yönler, zayıf yönler; dengelenmesi gereken yönler, temel korkular, arzular, problem çözme yaklaşımı, meslek yatkınlıkları gibi bir çok önemli özelliği açıklamaktadır.

Kendini ve yakınlarındakileri tanıyıp hareket etmek için Enneagram üzerinde durulması ve iyi değerlendirilmesi gereken bir araç. Belli bir kitleyi parantez içine almaksızın başta da belirttiğimiz gibi Enneagram herkesin yapması gereken bir test. Meslek seçimine, mülakatlardan iş hayatına, insanın insan ile karşı karşıya geldi her noktada kendini bilen insan…

Mobil uygulamaları bulunan Enneagram‘ı kolaylıkla yapıp kendi temel ve kanat tiplerinizi bulabilir analizlerden faydalanabilirsiniz. Yahut uzmanlarıyla iletişim kurarak profesyonel yardım alabilirsiniz.

Kaynak: 1