Freud ve Jung ile birlikte Adler de psikodinamik yaklaşımda payı olanlardandır. Freud‘un biyolojik ve deterministik bakış açısına karşı Adler sosyal-psikolojik yönden bakmaktadır. Adler kişilerin yalnızca bütünleşmiş ve tamamlanmış varlıklar olarak anlaşılabileceğini savunmuştur.

adlerian

Geçmişten çok istek ve beklentilerimizin bizlerin davranışlarımızı şekillendirdiğini ileri sürerek aslında davranışın amaçlı olduğu görüşünü benimsemiştir. Adler’e göre sadece geçmiş ve çocukluk yaşantımız bizi şekillendirmemekte aynı zamanda birey olarak kendi kendimizi yeniden yaratmaktayız. Adler de Freud gibi yaşamın ilk 6 yılının kişiliğin gelişiminde önemli olduğuna inanır. Ancak Adler’in ilgi odağı bireyin geçmişi ne şekilde algıladığı ve nasıl bir yorum getirdiğidir. Adler’in kuramına göre ilgi odağı bilinçaltından çok bilinç olmalıdır. Kuramının en önemli noktalarından biri de tüm insan çabasının kaynağı olarak gördüğü aşağılık duygusudur. Adler’in yaklaşımını benimseyenler, bireylerin yeniden eğitilmesi ve toplumun yeniden şekillendirilmesi konusuna özel önem vermişlerdir.

adlerian

Adlerian Terapi Nedir?

Adler bütüncül, sosyal, hedefe yönelik ve insancıl yaklaşımın öncüsü olmuştur. Bireysel psikolojisinin dayanak noktası, kişiliğin yalnızca bütünsel ve sistematik olarak ele alındığında tam anlamıyla anlaşılabileceğidir. Determinist açıklamaları amaçlı, hedefe yönelik olarak değiştirmiştir. Ne için çabalıyorsak önemli olan odur. Bu yüzden geçmişin etkileri azımsanmadan gelecekle ilgilenmelidir. Bir diğer önemli konu Adler’in belki de en bilinen ve özgün kavramı olan sosyal ilgi ve toplumsal duygulardır. Bu kavram bireylerin toplumun parçası olduklarının farkına varmalarını ve sosyal dünya ile mücadele ederken sergiledikleri davranışları ifade etmektedir. Sosyal ilgi insanlığa daha iyi bir gelecek sağlamak için çaba göstermeyi içermektedir. Sosyal ilgi öğretilir, öğrenilir, kullanılır. Farklı bir bakış açısı olarak sosyal ilgi geliştikçe aşağılık duygusu ve yabancılaşma azalmaktadır. Sosyalleşmemiş bireyin cesareti kırılmıştır. Adler 3 evrensel yaşam görevinin başarının anahtarı olduğunu belirtmiştir. Bunlar:

• Arkadaşlık kurma(sosyal görev)

• Yakın ilişki( aşk, evlilik)

• Topluma katkı(mesleki görev) dir.

adlerian

Bu görevlere Mosak 2 ekleme yapmıştır:

• Kendi kendine iyi geçinmek (kendini kabul)

• Değerler, yaşamın anlamı, yaşam amaçlarımız. Bunların eksik olması psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. Adler doğum sırası ve kardeş ilişkilerinin üzerinde de durmuştur. Hatta yaklaşımı buna önem veren tek yaklaşımdır. Neden aynı ailedeki çocukların birbirlerinden farklı özellikler gösterdiklerini gözlemlemiştir. Aile birliği içinde kardeşler aynı yönleri paylaşsa da doğum sıralarından dolayı her çocuğun psikolojik durumu diğeri veya diğerlerinden farklıdır. Ancak bireyin aile içindeki yeri hakkındaki kişisel algısı ve yorumu, gerçek doğum sırasından çok daha önemlidir.

Psikoloji bilimine çok büyük katkıları olan Adler’in adlerian kuramını bir de kendisinden dinlemek isterseniz sizi şöyle alayım!

Kaynakça: 1, 2

Editör: Minem Kesen