Yeryüzünde gün geçtikçe betonlaşma artmaktadır. Buna doğalgaz ve internet de eklenince kişiler arası huzur ve iletişim de azaldı. İnsanlar modern zamanın bu sorunlarından kurtulmak için çareyi teknolojiden uzak yaşamlar kurarak bulmaya başladı. Bunların en göze çarpanı ise Amerika’daki Adobe (Kerpiç) evler. Peki bu evler nedir ve nasıl yapılır?

Nedir Bu Adobe Evler?

Aslında kerpiç evler diyoruz ama bunlara saman evler ve çamur evler gibi benzer isimler de verilebilir. Bu alaturka evleri daha çok Anadolu köylerinde görmekteyiz. Müteahhitlerin ellerinden kurtulmuş evler az çok şehirlerde hala vardır. Bu evlerde, en azından 2000 yılı öncesi doğanlar yaşama şansına sahip olmuştur. Evdeki rutubeti büyük oranda etkileyen bu alaturka tuğlaların yapılışına ise gelin beraber bakalım.

Adobe Evler Nasıl Yapılır?

kerpiç

Bu yazıyı okuduktan sonra yarın boş bir arsaya bu evi yapma kıvamına gelemeyiz fakat; fikir sahibi olabiliriz. Fikir sahibi olmaya ise önce bu evlerin nasıl yapıldığından başlayalım.

1- Çamurun Hazırlanması

En önemli kısmı dayanıklılığı arttırmak için içine saman benzeri ot çöp atılmasıdır. Kerpiç oluşturmak için uygun toprak seçilir ya da toprağın kalitesini arttırmak için kum ve kil eklenir. Daha sonra kıvamı oluşturmak için toprağa su eklenir. Uygun kıvamı verilen çamur, kerpiç oluşturmak için çeşitli ölçülerde kalıplara dökülür ve dayanıklı olması için iyice baskı yapılır. Kerpiç (tuğla) şeklini aldıktan sonra kalıptan çıkarılır ve önce gölgede sonra da güneşte kurutulur. Kurutulduktan sonra da artık örme işlemine başlanır.

2- Evin Yapımı

Temeli oluştururken sudan etkilenmeyen malzemeden yapılmasına dikkat edilmelidir. Temel çukurunun köşelerinin dik olmasına özen gösterilmeli ve temelin anakaya veya sert toprağa kadar inmesine dikkat edilmelidir. Mümkünse, zemini biraz düzlemek için beton kullanılabilir. Temelden kerpice nemin geçmesini önlemek için gerekli izolasyonlar sağlanmalıdır. Duvarları örerken, taşıyıcı duvarlar (kolon) genelde 1 kerpiç ana (büyük) ve 11 kerpiç kuzu (küçük) olacak şekilde örülür. İki kerpici tutturmak için de yine çamur harç kullanılır. Pencere ve kapı gibi bazı yerlerde ise tahta gibi destekleyiciler kullanılır.

Adobe-(Kerpiç)-Evler-Nasıl-Yapılır?

Sanırım bunlar az da olsa kerpiç evler hakkında bilgi sahibi olmamıza yeter. Görüldüğü gibi neredeyse her şey doğal ve Bu yüzden bu evler betonlara göre kat kat sağlıklıdır. Bir başka avantajı da yazları soğuk, kışları ise sıcak tutmasıdır.

Kaynakça: 1

Kaynakça: 2