Dünyamız varoluşundan beri her geçen gün değişime uğramış hala da uğramaya devam etmektedir. Bu değişimler doğası gereği kendi kendine ve canlıların uyum sağlayabileceği şekilde oldukça yavaş gerçekleşmektedir. Dolayısıyla herhangi bir doğal afetin olmaması durumda aslında doğal dengede bir değişim olmayacaktır. Bu gerçek de bizlere gösteriyor ki; doğal dengenin değişmesi beşeri faktörlerden kaynaklanıyor. İklim bilimcilerin bu yöndeki görüşü hızlı ve olumsuz yönde küresel iklim değişimleri olduğudur.

dünya

Küresel İklim Değişikliği Nedir?

Karşılaştırılabilecek zaman dilimlerinde gözlenebilecek doğal iklim değişikliklerinin yanı sıra, küresel atmosferin beşerî faaliyetlerin sonucunda iklimlerde görülen farklılıklardır.

Peki Ama Neden?

Fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımlarındaki değişimler, ormansızlaştırma, sanayi süreçlerinin etkileri ve sera gazlarındaki artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi küresel iklimde değişikliklere yol açmaktadır.

Değişiklikler toprağın içerdiği karbon miktarını değiştirerek toprak yapısını bozar. Bu durum yiyecek ve su güvenliğini etkilemektedir. Son zamanlarda ‘’İklim Krizi’’ teriminin hayatımıza girmesiyle de ‘’İklim Değişikliği’’ gibi kelime anlamı itibariyle ciddi bir durum yokmuş gibi hissettiren kullanımın yerini alarak tehlikenin farkındalığını artırmak amaçlanmaktadır.

İklim Değişikliklerinin Etkileri Nelerdir?

İklim değişikliği yalnızca sıcaklık artışı değildir. Hava olaylarının sıklığı ve etkisindeki artış, kuraklık problemleri, su seviyelerindeki yükseliş, buzulların erimesi gibi etkenlerle insanlar, hayvanlar, bitkiler, ekosistemler risk altındadır.

kutup

İnsanoğlunun karşı karşıya geldiği en büyük sorunlardan biri olduğunu söyleyebileceğimiz küresel iklim değişikliği, beşeri faktörler doğal dengeyi bozmaya bu denli devam ettikçe ciddi zararlı sonuçlara ulaşılacaktır! Bu zararlar insan sağlığının, ekosistemlerin ve insan neslinin bile sürdürülmesi açısından tehdit edicidir. Bunların yanı sıra iklim değişikliklerinin tatlı su kaynaklarının azaltacağı, gıda üretim koşullarını değiştireceği, sellere ve fırtınalara yol açacağı, kuraklıkla birlikte ölümlerde artışlar olacağı öngörülmektedir. Atmosferdeki sera gazının* salınımdaki artışın küresel ısınmaya yol açacağı, bazı bölgelerdeki su kayıplarına karşın bazı bölgelerdeki su artışındaki dengesizce ve gözle görülebilecek boyutta yaşanması beklenmektedir.

*Sera gazı: Karbondioksit, metan, hidroflorür karbonlar gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan gazlara ya da bileşiklere verilen addır.

ısı

Artık Çok mu Geç?

Elbette hayır! Doğamızın bunca tahribatı, artık yaşadığımız durumların önüne geçemeyeceğimiz anlamını taşımamaktadır. Her birey yaşadığımız dünyadan başka bir dünyamızın olmadığı bilinciyle, sorumluluklarını bilerek hareket etmelidir. Karbon salınımına neden olan araçların kullanımı azalmalı, toplu taşıma kullanımları artmalıdır. Kısa mesafeler için bisiklet ya da yaya olarak gitmek tercih edilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, su ve enerjinin gereksiz kullanımlarından kaçınılmalı; atıklar azaltılmalı, geri dönüştürülebilir maddelerin kullanımına özen gösterilmelidir.

yeşil

Kaynak: