Eski zamanlarda bazı insanlar solaklığın çok kötü bir özellik olduğuna inanıyorlardı. Neyse ki günümüzde solaklığa neden olan genleri açıklayabilecek bir bilim dünyasına sahibiz. Yapılan araştırmalara göre bu genler beyninin yapısıyla oldukça ilgili hatta şizofreni ve bunama gibi durumlarla da ilişkili.

Brain dergisindeki araştırmacılar, daha öncelerde ikizler üzerinde yapılan araştırmalarda ikizlerin aynı el becerisini gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkladı. İlgili genleri tanımlamaya çalışmak için araştırmacılar, İngiltere’deki 38.332’si solak olan yaklaşık 400.000 kişinin genomunu inceledi.

Analizler, dört ayrı genetik bölgenin büyük ölçüde solaklıktan sorumlu olduğunu ve bunlardan üçünün beyin hücrelerinin iskeletini oluşturan proteinlerin oluşumunu kodladığını göstermiştir. Bu nedenle, sağ elini kullananlarla karşılaştırıldığında, solaklar bazı beyin bölgelerinin, özellikle de dille alakalı olan kısımların yapısında farklılıklar gösterme eğilimindedir.

solak

Solaklığın Getirdiği Avantajlar ve Dezavantajlar

Çalışmanın ortak yazarı Akira Wiberg, “Solak katılımcılarda beynin sol ve sağ taraflarının dil alanlarının birbirleriyle daha koordineli bir şekilde ilişki kurduklarını” açıkladı. Bu durumun solaklar için sözel görevleri yerine getirirken bir avantajı olabileceğini, ancak bu farklılıkların yalnızca çok sayıda insanın ortalaması olarak görüldüğü ve tüm solakların benzer olamayacağının unutulmaması gerektiğini de söyledi.

İlgili genler daha yakından incelendiğinde, hepsinin psikiyatrik bozukluklarda ve bilişsel gerilemede de bir etkisi olduğu görülmektedir. Örneğin, solaklıkla en güçlü şekilde bağlanan genin (rs199512 olarak adlandırılır), Parkinson hastalığında ve nörotisizm gibi bazı ruh sağlığı özelliklerinde rol oynadığı bilinmektedir.

Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca bu genlerin az sayıda insanda sadece zihinsel sağlık sorunlarına neden olduğunu, bu nedenle solak olmanın önemli bir risk faktörü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynakça: 1