Uzun süreli çalışmalarınızın sonuçları, sizi her zaman başarıya ulaştırıyor mu? Şu an kullandığınız ders çalışma yönteminizi faydalı buluyor musunuz? Zaman ve enerji açısından verimli bir sistem oluşturma çabalarınızın ne kadarı etkili?

Bilişsel ve eğitimsel psikoloji araştırmaları, en etkili öğrenme yöntemlerini bulmamıza yardımcı olabilir. Bu yazımızda 10 adet öğrenme tekniğine yer vereceğiz ve yapılan araştırmalar sonucunda bu teknikleri etkilerine göre sınıflandıracağız. Hazırsanız başlayalım.

1. AYRINTILI SORGULAMA TEKNİĞİ

Yapılan araştırmalar, ayrıntılı sorgulama tekniğinin öğrenmeyi geliştirdiğini gösteriyor. Her bir maddede soracağınız “Neden?” sorusu, mantıklı bir cevap için o konu hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve araştırarak öğrenmenize yardımcı oluyor. Yeni bilgiler, mevcut bilgilerle bütünleştiriliyor ve ayrıntılar anlam kazandıkça, etkin ve sürekli öğrenme mümkün olabiliyor. Bu teknik, ilgili öğrenen özellik gösteren bireyler için ideal bir yöntem olabilir.

2. KENDİ KENDİNE AÇIKLAMA TEKNİĞİ

Yeni bilginin, mevcut bilgilerle nasıl ilişkilendirilebileceği konusunda ve uygulama, problem çözme sırasında basamakları anlamlandırma durumlarında kullanılabilir. Bu teknikte birey, mantıksal akıl yürütme yeteneğini üst düzeyde kullanır. Kendi kendine açıklama tekniği farklı alanlarda geniş bir yaş aralığında kullanılabilir ve etkisi, öğrenen bireyin anlama ve aktarma becerileriyle doğrudan ilişkilidir.

3. ÖZET ÇIKARMA TEKNİĞİ

Birebir kopyalamanın aksine özet çıkarma yöntemi, öğrenilen konuda tekrarlayan olguları düzenleyebilmemizi, büyük bir bilgi yığınından anlamlı ve sistematik bir çalışma notu oluşturmamızı sağlayabilir. Ana fikirlerin belirlenmesinde bilişsel olarak organizasyonel işlem becerisi gerektiren bu teknik, yüksek sesle okuma ile desteklendiğinde öğrenmeyi hızlandırabileceği tespit edilmiştir.

Özetleme tekniğinin, test performansı üzerinde doğrudan bir faydasının bulanamadığını açıklayan araştırmalar da mevcuttur.

4. VURGULAMA, ALTINI ÇİZME TEKNİĞİ

Fosforlu kalemlerimiz ne kadar işe yarıyor? Önemli gözüken maddelerin altını çizme yöntemi, bilginin bilişsel işlenmesini sağlıyor mu? Ne yazık ki yapılan araştırmalar test performansı ile vurgulanan metin miktarının negatif ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Bunun nedeni ise temel bir bilişsel fenomen olan izolasyon etkisi.

İzolasyon etkisi fenomeni, bir grup öğenin içinden benzersiz olan öğenin daha çok hatırlanacağı prensibine dayanır. Bu nedenle bu teknik hafıza yeteneğinin geliştirilmesini sağlasa da, çok fazla metin vurgusu yapıldığında bazı bilgilerin göz ardı edilmesine ve aralarından sadece en farklı olan bilginin akılda kalmasına neden olabiliyor.

öğrenme

5. ANIMSATICILAR OLARAK ANAHTAR KELİME KULLANMA TEKNİĞİ

Zihinsel imgeleme ile görsel imgelemenin aynı beyin mekanizmasına sahip olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Özellikle yabancı dil öğrenimi sırasında kelime vurgularından zihinsel bir imaj geliştirilerek öğrenmeyi kolaylaştırma sağlanabilir. Aynı şekilde farklı alanlarda bazı kelime grupları birçok formülün yerine geçebilmektedir. Örneğin bir anımsatıcı olarak “uçurtmayı vurmasınlar, vuranı durdurmasınlar”  kelime grubu, bir integral formülünün yerine geçebilmekte ve netlerinizi yükseltmenizde yardımcı olabilmektedir.

6. METİNDEN ZİHİNSEL ŞEMALAR OLUŞTURMA TEKNİĞİ

Okuyarak ve dinleyerek öğrenmeyi tercih ediyorsanız, bilgileri görsel şemalar oluşturarak işleyebilirsiniz. Bazı araştırmalar, bu yöntemin öğrenmeyi kolaylaştırdığını ortaya koydu.  Ancak zihinsel haritalama gerektirdiği için de,  geniş bir yaş aralığına hitap etmediği belirtiliyor.

7. YENİDEN OKUMA TEKNİĞİ

Ders kitabını, makaleleri, notları yeniden okuma yöntemi toplanan bilgi miktarını arttırdığı ve alt düzey bilgilerin kavramsal açıdan daha iyi düzenlenmesini sağladığı için etkili bir öğrenme yöntemi olabilir. Bu yöntem ayrıntılardan çok ana fikirlerin daha iyi hatırlanmasını sağladığı bilinmektedir. Ancak zaman açısından ekonomik olmayabilir ve verimliliği yüksek oranda öğrenenin bilişsel özelliklerine bağlıdır.

8. UYGULAMA, PRATİK TESTİ TEKNİĞİ

Bir konunun hemen ardından uygulanan pratik testler, anında geri bildirim özelliği göstermektedir.Bu teknik, hedeflenen öğrenmeyi değerlendirmektedir ve öğrenmeyi geliştirici etkisinin yüksek olduğu ortaya konmuştur.

9. ZAMANA VE MATERYALLERE GÖRE ARALIKLI ÇALIŞMA TEKNİĞİ

Bireysel farklılar ve üst düzey bilişsel özelliklere göre verimliliği değişkenlik gösteren bir öğrenme yöntemidir. Bu teknik, öğrenme çalışmalarının farklı oturumlarla, farklı materyallerle gerçekleştirilmesi prensibine dayanır. Serpiştirerek veya dağınık öğrenme olarak da bilinmektedir. Bir yeni oturuma, önceki oturumdaki bilgiler özetlenerek geçilir. Böylece ilk öğrenme pekiştirilir.

10. UYGULAMAYA GÖRE ARALIKLI ÇALIŞMA TEKNİĞİ

Bu teknik, bir önceki teknikle benzerlik gösterse de daha çok uygulamaya dönük bir öğrenme yöntemidir. Bazı konularda sadece bilgi birikimi yeterli olmayabilir. Bu noktada o bilgileri yorumlayabilme ve öğrenilen formülleri uygulayabilme pratiğini geliştirebilmek önemlidir. Bu teknikteki aralıklı uygulamalar, bloklar şeklindedir ve kolaydan zora doğru ilerler.

Bilimsel Verilerle 10 Etkili Öğrenme Yöntemi 1

ÖĞRENME TEKNİKLERİNİ ETKİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

Yapılan bir meta analiz çalışmasında, öğrenme yöntemleri etkilerine göre sınıflandırılmıştır. Özet çıkarma gibi bazı tekniklerin öğrenen tarafından doğru uygulanmadığı için etkili olmadığı, bazı öğrenme yöntemlerinin doğru bir şekilde öğrenilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Düşük etkili öğrenme teknikleri; özetleme, vurgulama, anımsatıcı anahtar kelime kullanımı, metinden zihinsel şema oluşturma, yeniden okuma.

Orta etkili öğrenme teknikleri; ayrıntılı sorgulama, kendi kendine açıklama, uygulamaya göre aralıklı öğrenme.

Yüksek etkili öğrenme teknikleri; alıştırma testi, zaman ve materyale göre aralıklı öğrenme (serpiştirerek öğrenme).

Kaynaklar: 1