Aksan kelimesi “accent” kelimesinin biraz Türkçe’ye dönmüş şekli olarak tanımlayabiliriz. TDK’da “Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği.” olarak tanımlanan aksan aslında bizim bildiğimiz ağız kelimesinin tanımıyla uyuyor. İngilizceyi daha derin öğrenmek isteyenler adına bu aksan meselesini gelin hep birlikte çözelim.

Aksanlar Nasıl Oluştu

İngilizce, teknoloji, bilim, ticaret, ekonomi, sanat ve diploması gibi konularda ana dili farklı olan kişilerin kullandığı ortak küresel bir dildir. Bir milyardan fazla insanın konuştuğu İngilizce dilinin doğuşu 1400 yıl öncelerine dayanır. Amerika Kıtası’nın keşfi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güçlenmesinden önce Britanya Krallığı dönemin en güçlü ülkelerindendi. Yaptıkları seferlerle bir çok ülkeyi kendi krallıklarına bağlamış ve İngilizce ile tanıştırmıştır. Amerika, Kanada gibi ülkelerin İngilizce ile tanışmaları bu şekilde olmuştur. İngiltere’ye bağlı çoğu ülke, İngiltere’den ayrılıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra konuştukları İngilizce dili zamanla değişime uğramış, böylelikle aksanlar oluşmuştur.

aksan

Genel olarak 2 aksan da çok farklılıklar olmasa da bazı ifadelerin söylenişleri anlam karışıklığına yol açabilir. İngiliz ve Amerikan İngilizcesi üzerinde araştırma yapan dilbilimciler, ikisi arasındaki farkın %1’e ulaştığına ve bu farkın giderek artacağına işaret etmektedir.

İngilizler “R” Harfini Telaffuz Etmezler

İngilizler sözcüklerin sonundaki “r” harfini telaffuz etmezler. Amerikalılar’ın bazıları telaffuz ederken, Boston gibi şehirlerde ve Güney Amerika’da telaffuz edilmez. Sözcüğün başındaki “r” harfi genellikle 2 aksanda da telaffuz edilir. Sözcüğün ortasında bulunan “r” harfini Amerikalılar daha sert vurgularken, İngiltere soyluları ve zenginleri 18. yüzyıldan sonra daha yumuşak telaffuz etmeye başlamışlardır. Bu telaffuz şekli zamanla tüm İngiltere’ye yayılmıştır. Hatta İngilizler “r” harfini o kadar yumuşak söylerler ki, “r” harfinin var olup olmadığını anlayamazsınız.

aksan

Amerikalılar “T” Harfini Daha Yumuşak Vurgularlar

Amerikalılar, kelime içerisindeki “t” veya çift “t” harflerini “d” harfi gibi söyleyerek daha yumuşak bir vurgu yaparlar. İngilizler ise “t” harfini net söyleyerek kullanırlar. Ayrıca Amerikalılar “what” gibi kısa sözcüklerin sonundaki “t” harfini söylemezler. Amerikan aksanında “t” harfinin telaffuz edilmediği bir diğer durum da “t” harfinden önce “n” harfi gelmesi durumudur. Böyle bir durumda Amerikalılar “t” harfini telaffuz etmezler. Buna “international” kelimesi en iyi örnektir. Amerikalılar bunu “innernational” şeklinde telaffuz ederken, İngilizler “t” harfini vurgularlar.

Amerikan Aksanında [æ] Fonetik Sesi 

Amerikan aksanında bazı “a” harfi içeren kelimeler “[æ]” fonetik sesiyle okunurlar. Tam okunuşu “a” ve “e” harfi karışımı şeklinde söylenir. İngiliz aksanında ise böyle bir söyleniş mevcut değildir. Bu yüzden aynı kelimeler 2 dilde çok farklı şekilde söylenebilir.

aksan

Can/Can’t Kullanımı

İngiliz ve Amerikan aksanını en kolay ayırt edebileceğimiz nokta “can/can’t” kullanımıdır. İngilizler “can’t”i “kant” şeklinde okurken, Amerikalılar “kent” şeklinde söylerler. Ayrıca “can” kelimesi cümle başı veya içerisindeyse “kın” şeklinde telaffuz edilirken, cümle sonunda “ken” şeklinde telaffuz edilir.

İngiliz ve Amerikan aksanında küçük farklar olsa da bir aksanı anlayabilen bir kişi diğerine de aşina olabilir. Aksan yapmaktan ziyade İngilizce dilindeki kelimelerin doğru telaffuz edilmesi oldukça önemlidir. Kendini yeni geliştirmeye başlıyorsan kelimelerin doğru telaffuzlarına mutlaka çalış. Onları doğru telaffuz ettikçe zamanla aksanın da oturmaya başlayacaktır. Kelimelerin telaffuzlarına bakmak için Cambridge Dictionary’i kullanabilirsin. Peki ya sen hangi aksanı seviyorsun? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. 🙂

Kaynak