İnsanları doğanın canavarlarından ayıran sizce nedir? İnsan zekasının dikkat çeken az sayıdaki özelliklerinden bazılarının istekleri, bilgileri ve başkalarının niyetlerini anlama yeteneği olduğu düşünülmektedir. “Zihin teorisi” olarak bilinen bu yetenek, bizim düşüncelerimizle çelişse bile başkalarının düşüncelerini anlamamızı ve davranışlarını öngörmemizi sağlar.

Bilim insanlarının bir kısmı insanların bu karmaşık yeteneğe sahip tek canlı olduğu düşüncesindeydi. Ancak en yakın evrimsel kuzenlerimizle ilgili yapılan yeni bir çalışma bu uzun süreli varsayımın temellerini sarstı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi, Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü ve İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesinden araştırmacıların yer aldığı bir ekip, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nde büyük maymun ailesi üyelerinin (şempanzeler, bonolar ve orangutanlar da dahil olmak üzere) “zihin teorisine” sahip olduğunu açıkladı.

Bu araştırma, konu üzerinde yapılan ilk çalışma olmasa da önceki çalışmalar bu yeni araştırmanın en güçlü argümanlarını üretmekte temel oldu. Bu sonuca Japonya ve Almanya’da esir olan 47 büyük maymun (29 şempanze, 14 bono ve 4 orangutan) üzerinde yapılan bir dizi deneyle ulaştılar.

Zihin

Büyük Maymunlar Da Zihin Teorisine Sahip

İlk testte maymunlar, bir nesnenin bir kutuya gizlendiği düşündürülen ve kandırılan bir insanı gözlemledi. İnsan, nesnenin kutuya konmasını izledikten sonra bir ekranın arkasına geçti. Ardından nesne taşındı. Yani maymunlar, nesnenin kutuda olmadığını biliyordu ama insan hala orada olduğunu düşünüyordu. Maymunların bakışlarının kaydedilmesi için göz takip teknolojisi kullanıldı ve görüldü ki maymunlar, nesnenin hala kutuda olduğuna inanan insanın yanlış olan bu inancını öngördü (kutunun içinde olmadığının farkında olsalar bile).

Bu bulgular sonucunda büyük maymunların gerçekten zihin teorisine sahip olup olmadıklarından emin olmak isteyen araştırmacılar daha da derine indiler ve fazlasıyla kafa karıştırıcı olan yeni bir senaryo oluştular.

Bu kez büyük maymunlar rastgele iki gruba ayrıldı ve grupların herbirine iki farklı bariyer tanıtıldı. Biri opak bir malzemeden yapılmış bir bariyer, diğeri ise uzaktan opak gözüken ancak yaklaştıkça saydamlaşan hileli bir bariyerdi. Maymunlar bir öncekiyle aynı önermeye dayanan senaryoda insanı tekrar gözlemledi.

Nesnenin yeri değiştirilirken insanın olayı opak bariyerin arkasından izlemesi sağlandı ve nesnenin yerinin değiştirildiğini göremeyen insanın gözlemletildiği gruptaki maymunlar beklenildiği gibi insanın nesneyi en son gördüğü kutunun altında arayacağını tahmin ediyordu. Bununla birlikte diğer maymunlar nesnenin yeri değiştirilirken hileli bariyerin arkasından bakan insanın, nesnenin artık orada olmadığını bildiği için kutuları aramayacağını tahmin etti.

Bir başkasının hareketlerini tahmin edebilme kabiliyeti dikkate değer bir zeka seviyesini gösteriyor ve araştırmacılara göre büyük maymunlarda da “zihin teorisinin” olduğunu kanıtlıyor. Primat Araştırma Enstitüsünden yazar Fumihiro Kano yaptığı açıklamada “Büyük maymunların bu zor testi geçebilmesi bizi gerçekten heyecanlandırdı. Sonuçlar bu yeteneği evrimsel kuzenlerimizle paylaştığımızı gösteriyor.” dedi.

Deneye ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynakça: 1