Ülkemizde sıkça karşılaştığımız, haberlerde gördüğümüz, hayretle okuduğumuz birçok acı verici olay var. Bunlardan biri de cinsel sapkınlıklar…

Nedir?

Cinsel sapkınlıklar, kişilerin cinsel uyarılma için alışılmışın dışındaki nesneler, eylemler veya durumların tekrarlanmasıyla oluşan aşırı cinsel dürtülerdir.

Parafilik davranışlar bireylerde 18 yaşından önce görülür. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen parafilik davranışlara sahip bireylerin sayısı hakkında pek bir bilgi olmamakla birlikte, dünyada çok rastlanmaya ve insanlar tarafından medya aracılığıyla görülmeye başlandığı bilinen bir gerçek.

cinsel sapkınlık

Kişilerin tedavi süreçleri, kişilik gelişimleriyle doğru orantılıdır. Cinsel sapkınlıklara sebep olan faktörler net bir şekilde belirgin değildir. Fakat doğumdan itibaren bizimle olan cinsel dürtülerimiz zamanla uygun olana doğru evrilir. Parafilik davranışlara sahip bireylerde çocukluk dönemlerinin cinsellik alanında fiksasyonların olduğunu söylemek doğru olabilir. Aile geçmişine, sosyal çevresine, kişilik gelişimine ve örgütlenmelerine odaklanmak gerekir. Bunun için bu davranışlara sahip bireylerin psikoterapi görmesi gerekir.

Cinsel Sapkınlıklar 1

Bazı cinsel sapkın davranışlar:

1-Göstermecilik: Kişinin genital organlarını, bunu beklemeyen bir yabancıya göstermesi.
2- Fetişizm: Cinsel ilginin cansız nesnelere yönelik olması.
3-Sürtünmecilik: Rızası olmayan bir kişiye dokunması ve sürtünmesi.
4- Pedofili: Ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla ilgili cinsel etkinlikte bulunma.
5- Cinsel mazoşizm: Hakaret edilme, dövülme, bağlanma ya da başka bir biçimde ıstırap çekme eylemi. Bu eylemler, bu kişiler için cinsel haz alma konusunda olmazsa olmazdır.
6- Cinsel sadizm: Başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi. Bu davranışlar bu kişilerde cinsel haz alma için olmazsa olmazdır.
7-Zoofili: Hayvanlarla duygusal olarak cinsel bir dürtü duyma hali.

Kaynakça: 1