Cinsellik, toplum tarafından konuşulması ayıp ve tabu olarak görülen bir konudur. Cinsellik hakkında konuşmak kişilerde yanlış ve korkutucu fikirler halini alır.

Cinsellik hakkında bilgiler arkadaş çevresi, internet siteleri, dergi gibi bilimsel bir geçerliliği olmayan kaynaklardan karşılanıyor. Bu bilgiler de konu hakkında önyargılara neden oluyor. Önyargılar mitleri oluşturur. Mitler, cinsel konularda doğru olduğu düşünülen ama hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan toplum tarafından kabul görmüş inanışlardır. Bu da hem toplumu hem de ilişki yaşayacak bireylerin cinselliğe karşı doğru olmayan bakış açıları kazanmalarına sebep olur.

Cinsellik Hakkında Yanlış Bilginin Sebep Olduğu Durumlar

cinsellik

Öğrenilen yanlış inançlar kalitesiz cinsel ilişkilere ve iletişimsizliğe sebebiyet verdiği için insanlarda yetersizlik veya istenmeme gibi düşüncelere yol açması hoşnutsuzluklara neden olur. Oluşan bu iletişimsizlik ve yanlış inanışlar psikiyatrik bozukluklara kadar gidebilir.

Psikiyatrik bozukluklar kişide zamanla depresyona, anksiyete ve uyum bozukluğuna, kişilerarası ve aile içi iletişim sorunlarına kadar birçok soruna yol açabilir. Cinsel problemler toplumda yaygın bir şekilde görülür. Bu problemler kişilerin sosyal ya da psikolojik sorunlar yaşamasına yol açar.

Utangaçlık

cinsellik

Utangaçlık, kişilerin sosyal yaşamlarını etkiler. Utangaçlık özelliği gösteren kişiler çevresel ve kişisel boyutlar dışında cinsel ilişkiler yaşamaya ya da cinsel konularda konuşurken utanmaya daha çok yatkın kimselerdir. Cinsel utangaçlık cinsel durumlarda rahat olamama ve bu konularda çekingenlik hissi yaşama durumudur.

Bu durumlar irdelendiğinde kişi ve toplumdaki bu yanlış inanç ve tutumların insanlarda cinsellik hakkında baskı yarattığını ve bu baskıdan kaynaklı cinsel utangaçlık durumunun oluşmasına zemin hazırladığı öngörülebilir. Bu utanma durumlarının cinselliği bastırdığı veya cinsellik hakkında olumsuz düşüncelerin oluşması, kalitesiz bir cinselliğe, deneyim ve gelişime açık olmamasına sebep olduğu düşünülebilir. Bu da kişilerde yabancılaşma ve utangaçlık duygularının gelişim göstermesine neden olabilir.

Kaynakça: 1

Editör: Minem Kesen