IQ, EQ yeteneklerini hepiniz duymuşsunuzdur. Beynimiz sadece mantıksal ya da duygusal düşünme sistemiyle çalışmıyor. Bir olaya çözüm üretirken her zaman mantıklı ya da duygusal yaklaşamayız. Özellikle iş dünyasında üretilen çözümlerin iyileştirici ve çözüm odaklı çözümler olması gerekmektedir. Böyle çözümler üretmek içinde meraklı, yaratıcı, risk yönetimine sahip olmaktan geçiyor. Bu özelliklerin hepsi CQ yeteneği yüksek bireylerde bulunmaktadır. Harvard Business Review’ın yayımladığı makaleye göre, dünyadaki en iyi yöneticiler CQ yeteneği yüksek insanlar arasından çıkıyormuş. Ellerinde neredeyse sihirli bir değneğe sahipmiş gibi önlerine gelen her sorunu kolaylıkla çözebilen, her krizin altından başarıyla kalkabilen, her kültüre inanılmaz bir hızla adapte olabilen ve her insanla çok iyi anlaşabilen bu kişilerin sahip olduğu özellikler CQ yeteneklerinden gelmektedir. Biraz daha ayrıntılı şekilde CQ yeteneği nedir inceleyelim:

CQ (Cultural Intelligence) Nedir?

Kişinin merak düzeyini ifade eden CQ daha çok zihinsel iştahla ilgili bir yetenektir. Meraklı zeka seviyesi yüksek insanlar daha sorgulayıcı, araştırmacı ve yeni deneyimlere açıktırlar. Rutinden kısa sürede sıkılan bu insanlar, çok sayıda orijinal fikir üretmeye yatkındırlar. Henüz daha yeni ortaya çıkan ve derinlemesine araştırılmamış bir zeka türü olsa da, kriz yönetiminde meraklı zekanın en az entelektüel ve duygusal zekalar kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zekası yüksek olan kişiler, anında ortaya çıkan karmaşıklığı, kriz anlarını ve belirsizliği daha kolay yönetebilmektedir. Meraklı bir zeka olduğu için de kişinin kendisine yaptığı entelektüel birikimin çoğalmasına ve özellikle de bilim, sanat gibi alanlarda daha fazla bilgi sahibi olmasına yol açıyor.  Tabiki bu, entelektüel zekanın ifade ettiği zeka kapasitesinden çok farklı bir tür. CQ, karmaşık görünen durumlara daha basit ve hızlı çözümler geliştirmede kullandığımız en önemli araç. IQ düzeyinin sonradan geliştirilmesi zor olsa da EQ ve CQ geliştirilebilir yeteneklerdir. Özelliklerini şöyle sıralarsak:

  •  Küresel yetenekleri, bilgisi, çevresi veya tecrübesi olan
  •  Araştırmada teknolojiyi kullanan
  •  İkiden fazla yabancı dil bilen ve bu sayede pek çok yabancı kültürle iletişime geçebilen
  •  Adı üstünde meraklı, sorgulayıcı, iyileştirmeye ve çözüme odaklı
  •  Bunların yanı sıra politika, tarih, sanat gibi konularına ilgi duyan ve onlardan beslenmeye çalışan şeklinde sıralanabilir.

CQ Yeteneğinin İş Dünyasındaki Önemi

İş Dünyasında Neden CQ Yeteneği Yüksek Bireyler Tercih Ediliyor? 1

Günümüzde, özellikle iş dünyasında, kriz yönetimi ve adaptasyon artık en geçerli kurallar haline geldi. Çoğu şirket, çalışanlarına gerekli önemi göstermediği ve kültürel alışkanlıklara değer vermediği için, insan odaklı çözümlerin günü kurtarma hedefli olduğunu ve orta evrede çalışan tatmini açısından yetersiz kalacağını gösteriyor. İlerleyen zamanlarda sonuç kültürler arası daha derin problemler olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, hiyerarşiye önem veren, “bizin” ,”benin” önünde olduğu kolektif iş kültürleri, bireye odaklanan kültürlerde çalışanları yönetmekte pek etkili olmuyor. Aynı şekilde, ihtiyaçları anlamak ve beklentileri doğru tespit etmek için benzer pazarlarda deneyim sahibi olmak işi kolaylaştırıyor. Bu yüzden bugün mesleği, bilgisi, deneyimi ve yapabilirlikleriyle dünyanın her yerinde işe yarayan insanlar özellikle büyük şirketler için çok önemli.

Burada sadece mesleki deneyim ve bilgi birikimiyle değil, konulara yaklaşımıyla, insan yönetimiyle, adaptasyon hızıyla da fark yaratabilenlerden bahsediyoruz. Farklı kültürlerin algılarının aynı noktada buluşması oldukça zor olduğu için, meraklı zekaya sahip yöneticiler, çalıştıkları her farklı bölgede önce kültürel ögeleri dikkate alarak, yeni ortamlarda işlerin ve operasyonların nasıl yürüdüğüne ve krizlere hangi yöntemlerle çözüm bulabileceklerine kolaylıkla adapte olabiliyorlar. Alanında bir sorun yaşandığında bu işi kim çözer diye düşünüldüğünde ilk akla gelen kişiler genelde CQ düzeyi yükseklerden çıkıyor. Çözüm ve sonuç insanı olduklarından dolayı özellikle büyük ve kurumsal şirketlerin insan kaynaklarının -olmazsa olmazı haline geldiği için- IQ ve EQ’dan çok CQ kapasitelerinin yüksek olan kişileri aradıkları muhakkak. Şirket yönetiminin uyum içinde verimli bir takım olabilmesi için CQ’su yüksek kişilerin hem yerel hem de yabancı yönetime dahil edilmesi gerekli olduğu bile düşünülüyor.

Bilgi ve uzmanlık, tecrübeye çok benzer şekilde, karmaşık durumları tanıdık bir dille ifade etmemize olanak verir; dolayısıyla CQ, karmaşık sorunlara basit çözümler geliştirmede kullandığımız en önemli araçtır.