Mavi gezegenimizin çoğu suyla kaplıyken, yüzyıllar önce okyanusların deniz kızları gibi gizemli canlıları gizlediğine inanılması pek de şaşırtıcı değil. Deniz kızları, çağlar boyunca insanın hayal gücünü yakalayan yarı insan, yarı hayvan efsanelerinin denizdeki versiyonudur. Peki deniz kızları nereden geldi? Ne kadar zamandır çocuklar ve yetişkinler bu görkemli yaratıklar hakkında konuşuyorlar? Deniz kızları hakkındaki gerçek, bildiğimizden daha mı farklı?

İlk deniz kızının tanrıça Atargatis olduğuna inanılmaktadır. Efsaneye göre, aşık olduğu insanı yanlışlıkla öldürdüğü için çok utanan tanrıça, sonsuza dek balık olmaya niyet ederek kendini göle atar. Fakat güzelliği göl tarafından gizlenemez, bir balık kuyruğunu ve bir insanın üst bedenini alır. Popüler başka bir efsanede ise Büyük İskender’in kız kardeşi Thessalonike öldükten sonra bir deniz kızı haline gelir ve Ege Denizi’nde yaşar. Denizcilere kralın durumunu sorar, aldığı cevaba göre de ya suyu sakinleştirir ya da korkunç bir fırtına çıkartır.

deniz kızları

Deniz kızı sembolü, denizin kendisi kadar değişkendir. Bazı kültürlerde okyanus içindeki yaşamı ve doğurganlığı ifade eder. Güzel ve baştan çıkarıcı olmasının yanı sıra denizcileri ölüme sürüklemesiyle denizin vahşi, şiddetli ama büyüleyici doğasını temsil eder. Denizleri yatıştırdığına, iyi hava koşulları sağladığına ve güvenli bir yol bulduğuna inanıldığı için gemilerin pruvasında oyma ahşap bir figür olarak kullanılırdı. 

Siren Ve Deniz Kızları Arasındaki Fark 

Yunan mitolojisinde sirenler, yarı kadın yarı kuş olan yaratıklardır ve genellikle deniz kızları ile karıştırılır. Bu yanlış anlama, Fransızca’da “sirène” kelimesinin deniz kızı için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Büyüleyici sesleriyle denizcileri tehlikeli kıyılara doğru çektiklerine ve kötü niyetli olduklarına inanılır. 

Deniz Kızları Neyin Simgesidir? 1
Homeros’un destanında hikayenin baş kahramanı, şarkılarını duyması için sirenler tarafından direğe bağlanır. Şarkının dinlendiği zaman felakete yol açtığına inanılır.

Farklı Kültürlerde Deniz Kızları

Asya kültüründe deniz kızı mucizevi bir yaratıktır. Çinliler onları, inciye dönüşen gözyaşlarını dökebilecek kapasitede olarak tanımlar. Balıkçılar tarafından uzun süre aranan bu deniz kızlarının güzelliği ve zarafeti simgelediğine inanılıyordu. Japon kültüründe ise sadece bir balığın vücuduna bağlı bir insan kafası olarak tasvir edilir. İngiliz denizciler için, denizdeki talihsizliğin yaratıcısı ve kötü şansın işaretidir.

Mami Wata 

Batı, Güney ve Orta Afrika’da, Mami Wata (suyun annesi) adı verilen efsanevi su ruhları hakkında birçok hikaye vardır. Mami Wata, bazen erkek bazen de kadın olarak görünür. Ruha güzellik, şifa ve bilgelik sunduğuna, doğal afetleri önlediğine inanılır. Mami Wata genellikle bir kadının üst gövdesine, bir balığın veya yılanın alt gövdesine sahip deniz kızı benzeri bir figür olarak tanımlanır.

Suvannamaccha

Güneydoğu Asya’da deniz kızı prenses Suvannamaccha’nın (altın balık) hikayesi vardır. Hint destanlarından birinin kahramanı olan Hanuman, deniz boyunca bir taş köprü inşa etmek ister fakat planları Suvannamaccha tarafından engellenir. Destana göre sonradan birbirine aşık olan ikili, birlikte yolu bitirirler. Deniz kızı şimdilerde iyi şansın müjdecisi olarak görülüyor. Kamboçya ve Tayland’da takıların, flamaların üstünde Suvannamaccha’nın figürü bulunmaktadır.

Deniz Kızları Neyin Simgesidir? 2

Yüzlerce yıl önce dünyanın birçok farklı yerinde denizciler, deniz kızlarıyla karşılaştıklarını anlattılar. 1400’lere dayanan bir hikaye, bir deniz kızının Hollanda’da görüldüğünü, insanlar tarafından zorla yakalandığını, kiliseye götürülüp Hristiyan olmaya zorlandığını anlatır. Bazı tarihçilere göre deniz kızı olmayan, sağır, sessiz ve yüzmeyi seven normal bir kadındı.

Deniz Kızları Neyin Simgesidir? 3

Varlığı hiç kanıtlanmamış olsa da var olma olasılığının binlerce yıldır insanları etkilediği bir sır değil. Günümüzde deniz kızlarının, denizcilerin hayal gücünün bir ürünü veya deniz canlılarının yanlış bir tasviri olduğu düşünülmektedir. Kim bilir? Belki denize bir sonraki dalışınızda bir deniz kızıyla karşılaşabilirsiniz.

Kaynakça: 1, 2

Editör: Sena Bakı