Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre dünya nüfusunun neredeyse %50’sinin çeşitli nedenlerle bel ve sırt ağrısı çektiğini ve Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre ise sadece bel ağrısından kaynaklı sağlık tedavi maliyetinin yılda 50 milyar dolar olduğu biliyor muydunuz. Peki bu bel ve sırt ağrılarımızın çoğunun duruş bozukluğundan kaynaklandığını hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır mı? Haydi gelin bakalım…

Doğru Duruş(Postür) Nedir?

Olması gereken duruş şeklidir. Yani kas ve iskelet sisteminin zorlanmadığı en az enerjinin harcandığı duruş biçimidir. Doğru postüre çoğu kişi tamamen uy(a)masa da olması gereken; Baş ve göğüs dik, çene, karın ve kalça çekik, dizler düzgün ve ayak araları 15 cm olacak şekildedir.

Yanlış Duruş Nedir?

Vücudun olması gereken pozisyonda olmaması durumudur. Yanlış duruşa; yüksek topuklu ayakkabılar, yaşlanma, kas zayıflıkları ve aşırı teknolojik cihaz kullanımı sebep olabilir. Kişi eğer duruşunu düzeltmez ise omurgasında önce ağrılar başlar daha sonra bu ağrılar kifoz, skolyoz ve lordoz gibi omurga rahatsızlıklarına çevirebilir. Aşağıda en sağdaki doğru duruş iken diğerleri yanlış duruşu temsil etmektedir.

duruş

Duruş Bozukluğunu Nasıl Anlarız?

Dışarıdan bakılınca çoğu yanlış duruş anlaşılamayabilir, bu yüzden uzman nezdinde tanı koyulması gerekir. Bunun için de posterior(arka), anterior(ön) ve lateral(yan) olmak üzere 3 çeşit postür analizi yapılmaktadır. Bu analizler sonucunda hem duruş bozukluğu tespiti hem de varsa kifoz, skolyoz, lordoz gibi omurga rahatsızları tespit edilebilir. Aşağıda soldan sağa doğru arka, yan ve önden postür analizi için duruşlar gösterilmiştir.

duruş

Omurga Rahatsızlıkları Nelerdir?

Kişinin omurgasına, yandan bakıldığında bel ve boynunda hafif çukurluk, ön ve arkadan bakıldığında da düz gözükmesi gerekir. Maalesef bazı hastalıklarda bu görünüşlerde değişiklikler meydana gelir. Bunlardan başlıcaları; skolyoz, kifoz ve lordozdur.

Skolyoz; omurganın çeşitli açılarla sağa, sola veya kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşan omurga rahatsızlığıdır. Aslında bu hastalığın en büyük nedeni duruş bozukluğundan ziyade genetiktir. Her iki tarafın kalça ve omuzlarında eşitsizlik, kürek kemiğinde çıkıntılık gibi belirtileri vardır.

Kifoz; Sırttaki eğriliğin yaklaşık olarak 45 dereceyi geçmesi sonucu oluşan çıkıntıya kifoz(kamburluk) denir. Hasta bu durumda istemsizce öne doğru eğilir. Duruş bozukluğu, bu hastalıkta büyük oranda etkilidir. Kambur duruşun, karşıya dik bakamama ve nefes almada zorlanma gibi belirtileri vardır.

Lordoz; Omurganın bel kısmında normalden fazla çukurlaşma sonucu oluşan hastalıktır. En büyük belirtisi yandan bakılınca aşırı C’liktir. Yanlış postür bu hastalıkta da etkilidir.

duruş

Çözüm Akıllı Cihazlar

Duruş bozukluklarını düzeltmek için fizik tedavi, gym, pilates, korse gibi yöntemler kullanılmaktadır. Fakat duruş bozukluğunda önemli olan kasların işlevliğini kazanması-güçlenmesi- olduğu için korseler çok yararlı olmamaktadır. Diğer yöntemler için ise insanlar zaman ve para bulmada sıkıntı çektiği için mühendisler bu sorundan yola çıkarak akıllı postür cihazlarını geliştirmişlerdir. Bunlardan bazıları;

  • Upright
  • Truposture
  • Backtone

 Bu ürünlerin arasında farklılıklar tabi ki vardır ama ortak özellikleri;

  • Kişinin duruşunu anlık takip etmeleri
  • Belirlenmiş eğilme aralığını(toleransı) geçtikten sonra uyarı vermesi ve kişinin bu uyarıdan sonra duruşunu(kendi) düzeltmesidir.
duruş
Duruş Bozukluğuna Akıllı Çözümler 1
Duruş Bozukluğuna Akıllı Çözümler 2

Yukarıdan aşağıya sırasıyla “Upright”, “Truposture”, “Backtone”

Kaynaklar