Aslında böyle bir başlık atmak bilimsel anlamda beni çok rahatsız etti. Fakat günümüzde evrime yönelik yapılan yalan yanlış yorumlar bu yazıyı yazmama sebep oldu. Buyrunuz efendim, keyifli okumalar…

Evrim Nedir?

Evrim, canlı türlerinin değişimi ve yeni türlerin oluşumudur. Bunu açıklayan teoriye de evrim teorisi denir. Evrimin temelini iki şey oluşturur: Mutasyon ve doğal seçilim.

Evrimin babası Charles Robert Darwin’dir. Galapagos adasında yaptığı gözlemler sonucu doğal seçilimle evrim mekanizmasını açıklamıştır. Darwin’in Evrim Teorisi, ortaya çıktığında birçok tepkiye ve tartışmaya neden olmuştur. Günümüzde hala Darwin’in Evrim Teorisine yönelik tepkiler devam etmektedir. Bu tepkilerin nedeni ise evrim teorisiyle ilgili doğru bilinen yanlışlardır.

Evrim: İnanç mı? Olgu mu? 1

Doğru Bilinen Yanlışlar:

1- Evrim sadece bir teoridir. Teori olduğu için gerçek olduğu ispatlanamamıştır.

Öncelikle burada bilinmesi gereken şey teorinin anlamının ne olduğudur.

Teori: Bir olguyu açıklama amacı güden ve kanıtlarla desteklenebilen açıklamalar bütünüdür. Yani bir olgu olan evrimi, evrim teorisi açıklar. Buradan da anlaşılacağı üzere evrim gerçektir.

2- Evrim Teorisi, ateizm propagandası yapar bu nedenle evrime inanılmamalıdır.

Evrim, bir inanç değildir evrim yukarıda bahsettiğimiz üzere bilimsel bir olgudur. Yani siz bir dine inansanız da evrim vardır inanmasanız da evrim vardır.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

3- Evrim Teorisinde ara türlere ait hiçbir kanıt yoktur.

Ara Geçiş Fosillerin Listesi :

Balıktan hem su hem karada yaşayan amfibyumlara geçişi gösteren ara formlar:

Tiktaalik rosae, Osteolepis, Eusthenopteron, Panderichthys, Elginerpeton, Obruschevichthys, Hynerpeton, Tulerpeton, Acanthostega, Ichthyosgtega, Pederpes finneyae, Eryops ve Kutchicetus;

Evrim: İnanç mı? Olgu mu? 2

 

Kutchicetus

Amfibyumlardan ilk sürüngenlere geçiş aşamasını gösteren:

Proterogyrinus, Limnoscelis,Tseajaia, Solenodonsaurus, Hylonomus ve Paleothyris; dört ayaklı sürüngenlerden memelilere geçişi gösteren: Protoclepsydrops, Clepsydrops, Dimetrodon ve Procynosuchus;

 

Evrim: İnanç mı? Olgu mu? 3

Procynosuchus

 

İki ayaklı sürüngenlerden kuşlara geçildiğini gösteren:

Compsognathus, Protoavis, Pedopenna, Archeopteryx, Changchengornis, Confuciusornis ve Ichthyornis;

 

Evrim: İnanç mı? Olgu mu? 4

Protoavis

İnsan-primat ortak atadan insana geçişi gösteren çok sayıda ara geçiş türlerinin fosillerini:

Ardipithecus, Australopithecus, Homo Habilis, Homo Erectus sıralayabiliriz.

 

 

Evrim: İnanç mı? Olgu mu? 5

Ardipithecus

Sonuç Olarak:

Evrim, inanç meselesi değil bilimsel bir olgudur. Bilimin dinlere karşı herhangi bir iyi ya da kötü yorumu yoktur, olamaz da zaten çünkü her iki alan da birbirinden farklıdır. Bu sebeple evrime inanmak veya inanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz.

Evrim hayatın kendisidir. Geçmişte oluşan ilk canlıdan, gelecekte yok olacak son canlıya kadar hepimiz evrim sürecini parçası olmaya devam edeceğiz.