Bir Fransiskan kilisesi olan Santa Maria Kilisesi’nin tarihi İstanbul’un fethinden önceye kadar gitmektedir. Kilise tarihinde birçok yangın ve yer değişikliği geçirmiştir. Santa Maria Draperis Kilisesi’nin Sirkeci’den başlayıp, Galata’ya oradan Beyoğlu’na uzanan bir yolculuk tarihi vardır. Gelin tarihine hep birlikte bakalım.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

Santa Maria Draperis Kilisesi Tarihi

Fransiskan rahiplerin İstanbul’daki izleri 1220 yılına dek uzanmaktadır. Fransiskanlar’ın ilk kiliseleri İstanbul’un surları içerisinde “Sant’Antonio dei Cipressi” ismini taşıyordu ve Bizanslı İmparatorlar tarafından himayes ediliyordu.. Fransiskanlar, 1453’te Sirkeci’de “Santa Maria” adlı bir kilise kurdular. Fakat İstanbul’un fethi sırasında rahipler şehrin savunmasında yer aldıkları için fetihte öldürüldüler ya da esir edildiler ve kilise ortadan kaldırıldı.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

Galata’da tekrardan kurulan kilise 1584 yılında büyük bir yangın geçirmiştir. Bir asırdan fazla izbe yerlerde ayin yapmak zorunda kalan ve zorluklar yaşayan rahiplere, Cenevizli Madam Clara Bertola Draperis, bir kilise ve bitişiğinde bir ev bağışlar. Yeni kilise arsasını bağışlayan Madam Draperis’in kendi adının da eklenlenmesiyle 1590 yılında yeniden açılır. Yeni kilisenin ismi artık Santa Maria Draperis Kilisesi’dir.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

Galata’da inşa edilen kilise 1660 yılında tekrardan büyük bir yangın geçirir. Bundan dolayı rahipler yeni bir yer ararlar. Yersiz kalan rahipler hayırseverlerin yardımları sayesinde 1678 yılında Pera’da Dörtyol olarak adlandırılan yerde bir arazi satın alırlar ve bu arazi günümüzde kilisenin bulunduğu arazidir.

Bu arada Santa Maria Draperis Kilisesi toplamda beş yangın geçirmesine rağmen kilisede Bizans döneminden kalan en eski eser Meryem ikonası, tüm bu yangınlardan kurtarılmıştır.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

Kilise, 1874 yılında Ludovico Seefelder isiminde Avusturyalı bir mimar tarafından baştan aşağı yenilenmiştir. 1904 senesinde mimar Guglielmo Semprini tarafından yeniden restore edilmiştir. Kilise uzun bir süre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun himayesinde kalmış, en son 1919 yılında tüm müesseseleriyle beraber İtalya Devleti’ne devredilmiştir.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

1904 yılında restore edilen kilisenin girişinde bulunan kitabede Sultan II. Abdülhamit’e ve dönemin İstanbul temsilcisi Rıdvan Paşa’ya kilise yapımı sırasında gösterdikleri kolaylıklar için teşekkür edilmektedir.

Grand Pera: Santa Maria Draperis Kilisesi

Son olarak tarihte İstanbul’da ilk tıp mektebini kuran Avusturyalı hekim Charles Ambroise Bernard, 1844 yılınında vefat etmiş ve cenazesi Santa Maria Draperis Kilisesi’ne gömülmüştür.

Santa Maria Draperis Kilisesi’ni bir de bu yazıyı okuduktan sonra ziyaret edin, keyif alacaksınız. Sevgiler.

Kaynaklar:

1

2

3

4