Herkes hayal kurar; kimisi gerçekleştirene kadar peşinden koşar, kimisinin gerçekleştirmek için ya cesareti olmaz ya da gücü. Daha kendimizi olduğumuz yerden kalkmaya ikna edemezken, yarın ders çalışmaya başlıyorum, spora başlıyorum diye söz veririz kendimize ve o yarınlar asla gelmez. Size haydi kalkın, yarın hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yola çıkıyoruz demeyeceğim ancak hayalleriniz yolunda NLP, belki size destek olabilir.

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürme Teknikleri: NLP 1

NLP Nedir?

NLP “neuro linguistic programming”in kısaltılmış halidir. “Konuşarak Zihin Programlama” anlamına gelen NLP, etkili ve sonuç veren şekilde iletişim kurmayı ifade eder. Bu teknik, herhangi bir alanda başarılı insanların bu başarıya ulaşmasını sağlayan davranış kalıplarını ve zihinsel yöntemleri detaylı olarak gözlemeye yarayan araçlara sahip bir tekniktir. Bir terapiden ziyade, bir gelişim ve değişim modelidir. İnsanlara sağlıklı düşünmelerini, duygularını etkili bir şekilde kontrol edebilmelerini ve bu değişimi kalıcı hale getirebilmelerini öğretir.

NLP araçları ile çalışanlar, evrensel olmayan, doğruluğu kesin olmayan bir takım ilkeleri en başta doğru varsayarlar. Bu varsayımlardan birkaçı:

“Başarısızlık yoktur, sadece sonuç vardır.”

“Biz değişim için gereken tüm kaynaklara sahibiz.”

“Bir seçenek, seçeneksizlikten daha iyidir.”

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürme Teknikleri: NLP 2

NLP Size Ne Kazandırabilir?

NLP,  insanların zihinsel yöntemlerinde nerede zayıf kaldıklarını keşfetmek ve bunun yerine “etkili zihinsel yöntemleri” o kişilere, kişilik yapılarına uygun şekilde “öğretmek” üzerine kuruludur. 

Özgüven kazanma konusunda oldukça yardımcı olur. Böylece istediğimizi daha kolay elde eder, hedeflerimize ulaşır ve başarı sağlarız.

NLP, pozitif düşünme tekniğidir. Geçmişte yaşanan kötü olaylara takılıp mutsuz bir hayat yaşamak yerine geçmişten ders alarak geleceğe odaklanıp mutlu olmayı öğretir.

Bu teknik ayrıca stresten uzak bir yaşam sürmeyi, gerektiğinde “hayır” diyebilmeyi, kişinin kendisiyle barışık hale gelmesini, etkili iletişim becerisinin gelişmesini ve bazı bağımlılıklardan kurtulmayı sağlar.

NLP

NLP İle Göz Erişim İpuçları

İnsanların göz bebeklerinin hareketine bakarak ne düşündüklerini anlayabiliriz.

Gözün, düşünceleri ifade eden 6 tane hali vardır. Karşıdan bakıldığında sağlak olan birisi için sağ-yukarı bakmak görsel bir imgeyi hatırlamaktır, sol-yukarı bakmak ise görsel bir imge oluşturmak/tasarlamak anlamına gelmektedir. Kulak hizasında sağa bakmak bir sesi hatırlamak, sola bakmak ise bir sesi düşünmek/oluşturmak/düzenlemek anlamına gelir. Sağ-alta bakıyorsa kişi kendiyle konuşuyordur, içsel bir diyaloğa girmiştir. Sol-alta bakıyorsa dokunsal hisler düşünüyordur. Bir şey hatırlanmaya çalışılıyorsa sağa, bir şey düşünüp/hayal ediliyorsa sola bakılır.

Bu bilgilerle bir insanın yalan söyleyip söylemediğini de anlayabiliriz. Örneğin; birine “Kalemimi sen mi aldın?” diye sordunuz. Karşınızdaki kişi sorunuzu yanıtlarken gözleri sağ yukarı ya da sağ yana bakmıyorsa yalan söylüyordur. Çünkü gözü sağ yukarı ya da sağ yana bakmıyorsa bir görsel imgeyi veya sesi hatırlamak yerine bunları tasarlıyordur.

Siz de NLP’yi hayatınıza dahil ederek minik değişiklerle kendiniz için büyük farkındalıklar yaratabilir, daha önce yapamam dediğiniz şeylerin peşinde kendinizi koştururken bulabilirsiniz belki de.

Kaynaklar:

1, 2, 3, 4, 5