Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler ilgi merkezi olmadıklarında genellikle öfkelenir, depresifleşir, hatta kıskançlaşırlar. Duygusal açıdan fazlaca değişkendirler. Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgi çekme arayışı ile giden yaygın bir örüntüdür.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Belirtileri:

  1. İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
  2. Başkalarıyla olan etkileşimleri, cinsel yönden, ayartıcı, kışkırtıcı ya da baştan çıkartıcı, uygunsuz davranışlarla belirlidir.
  3. Birden değişen, yüzeysel (sığ) duygular gösterir.
  4. İlgi çekmek için sürekli olarak dış görünümünü kullanır.
  5. Gereğinden çok etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.
  6. Yapmacık davranır, gösteriş yapar ve duygularını abartılı gösterir.
  7. Kolay etki altında kalır.
  8. İlişkilerin, olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.
histrionik

Histrionikler her an farklı bir duygu duruma geçiş yapabilirler. Dışadönüklerse duygularına daha hakimdirler. Dışadönük tarzı olanlarsa iltifattan, övgüden hoşlanırlar ama bunlara göbekten bağlı değildirler. Ayrıca dışadönükler de insanları eğlendirmekten hoşlanırlar ama yeri geldiğinde sahneyi başkalarına bırakıp izleyicilerin arasına karışabilirler. Kişilerarası açıdan, histrionikler her zaman cinsel cazibelerinden yararlanırlar. Bir diğer fark tarz, moda, tasarım ürünü gibi şeylerle fiziksel açıdan dikkatleri üzerlerine toplamanın histrionikler için büyük önem taşıması, dışadönüklerdeyse benzer ilgiler bulunmakla birlikte bunun bozukluk düzeyinde bir takıntıya varmamasıdır. Bozukluğu olanlar başkalarından kolayca etkilenirler, tarzı olanlarsa sonunda ilgi ve onayı kaybetmelerine yol açacak olsa bile kendi kararlarını kendileri verebilirler.

Kaynak: 1

Editör: Minem KESEN