1990-2003 yılları arasında olan, insanların genetik kodunu(DNA) çözümlemeyi amaçlayan bir projedir. ABD Enerji Bakanlığı(DOE)ve Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından başlanıp koordine edilen projeye daha sonra Wellcome Trust(İngiltere), Japonya, Fransa, Almanya, Çin ve başka ülkeler de katılmıştır. Geçmişimiz, günümüz ve gelecekte büyük öneme sahip olan bu amacın sonuçları dolayısıyla projede tüm ülkeler adeta yarış halinde olmuştur. Birçok ülke projeye destek vermiş ve ortaya çıkacak bilgilerden pay almaya çalışmıştır.

insan genom projesi

Projenin Amacı

Bu proje insan DNA’sındaki genlerin tanımlanması ve DNA’yı oluşturan kimyasal baz çiftlerinin dizilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yani uzun bir sarmal şeklinde olan DNA’da hangi baz çifti nerede yer alıyor ve hangi hücreleri etkileyerek yaşamımızda ne gibi değişikliklere yol açıyor öğrenilmek istenmiştir. Böylece elde edilen veriler veri tabanlarında saklanarak ne işe yaradıkları zamanla çözülecektir. Çünkü tüm zamanları içinde barındıran DNA’daki bilgileri kolayca ve çabucak çözecek teknoloji ve bilgi birikimimiz zamanla gelişiyor.

Bilimsel Açıdan Genom Projesi

Bu projeye bilimsel gözle baktığımız zaman DNA’nın sırlarının çözülmesini çağın en büyük buluşu olarak görebiliriz. Çünkü karbondan meydana gelmiş canlılığın tüm geçmişini saklayan DNA’yı okuyabileceğiz. Bunun sonucunda DNA’mızdaki bize zarar veren mutasyonları düzeltip belki de faydalı mutasyonları ekleyebileceğiz. Kişiye özel tedavilerle hastalıkları çözüp kaliteli ve uzun bir hayatımız olabilecek. Bilimsel açıdan her şey umutlu ancak iyi ellerde!

Etik Olarak Genom Projesi

Etik açıdan baktığımızda DNA’nın bizim için sakladığı bilgilerin kötü amaçlarla kullanılabileceği var! Hastalıkları tedavi konusunda parası olanın tedavi olabileceği, çözülen DNA bilgileriyle müdahale edilebilen mutasyonlar sayesinde insanların tanrı komplexine girebileceği de düşünülüyor. Ayrıca DNA’daki bilgilerin her geçen gün evrim lehine katkı yapması bazı grupları kızdırıyor. Kısaca HGP insanları ayrıştıracağı, eşitliğin olmayacağı ve insanoğlun tanrı rolünde olmaması gerekçesiyle hoş karşılanmıyor.

Kaynakça

https://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml