Adler, insanın yaşadığı olumsuz durumlardan olumlu duruma geçme isteğine güvenir. Bireyin, seçim yapma özgürlüğüne ve yaşama yön vermedeki yaratıcılığına büyük önem verir. Bu nedenle Adleryan Kuram insancıldır.

Adler Ve Yaratıcı Benlik Kavramı

Dünyayı yorumlama biçimlerimiz, amaçlarımızı belirler. Amaçlarımız da, davranışlarımızı güdüleyen içsel bir motivasyon sağlar. Bu noktada Adler, geçmişe dönük değerlendirmelerin değil, geleceğe dönük amaçlarımızın kişiliğimizi oluşturduğunu savunur.

Adler’e göre kişilik bir bütündür, devamlıdır ve başarıya ulaşmaya eğilimlidir. Yaratıcı benlik kavramıyla Adler; insanlık idealleri için çaba gösteren, yaratıcılığını bu yönde kullanan ve bu nedenle de topluma karşı sorumluluk hisseden bir insan profili çizer. Her birey kendine özgü yaşam tarzını inşa ederken, yaratıcı benliğine ulaşabilecek potansiyeldedir. Bu nedenle Adler, insanlığa umutlu ve olumlu bakar. 

Adler Ve Psikolojik Dayanıklılık Kavramı

Adler, bireyin güçlü yönlerine odaklanır. İnsanları, sorunların üstesinden gelme kapasitesine sahip bireyler olarak görür. Sahip olduğumuz değerler bize zor durumlara karşı dayanma gücü verir.

İyimserlik düzeyinin yüksek olması, strese karşı dirençli olabilmek, değişikliklere uyumun sağlanması, olaylarda kontrol sahibi olduğunu hissedebilmek, zor durumlarda sakin kalabilmek psikolojik dayanıklılığımızla doğrudan ilişkilidir.

Psikolojik dayanıklılığı belirleyen 3 faktör vardır; Kendini adama, Kontrol, Meydan Okuma.

● Kendini Adama: Yaşamın çeşitli alanlarıyla ilgilenmek. Toplum ideallerinin farkında olmak. Dünyanın bir bütün olduğunu bilmek ve insanlık için çaba göstermek. Adleryan Kuramda, sosyal ilgi kavramına karşılık gelir.

adleryan

Kontrol: Değişime inanmak ve güçsüzlüğü kabul etmemek, mücadele etmektir. Bireyin sahip olduğu denetim odağı, özgürlük anlayışı ve motivasyonu; bir şeyleri değiştirmeye olan inancını belirler. Adleryan Kuramda; Başarma-Üstünlük duygusu, hedefe yönelimlilik kavramlarına karşılık gelir.

Meydan Okuma: Zor durumları değişim ve gelişim için bir fırsat olarak görebilmek ve harekete geçebilmektir. Adleryan Kuramda; yaşam tarzının yeniden inşası, cesaret kavramlarına karşılık gelir.

Adleryan Kuramda Sosyal İlgi

Dünyada anlamlı bir yer edinme çabasındaki birey, benmerkezciliğin ve yalnızca kendisi için kaygılanmanın karşısındadır. İnsanlığın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çabalamaktan vazgeçmez. Bu çabayı içselleştirmişse, aşkınlık durumuyla ödüllendirilir.

“İnsan’a” İnsancıl Bakış-1: Adleryan Kuram 1

Başkalarının iyilik hali ile ilgilenme durumu, bazı karakteristik özellikleri de beraberinde getirir. Başkasını koşulsuz kabul, insan sevgisi, empati, saygı, yapıcı bağımsızlık, ortak hareket edebilme, diğer insanları da cesaretlendirme, farklılıklara tolerans gösterebilme gibi özellikler bireyin yaşam görevlerini eksiksiz yerine getirmesini de mümkün kılar.

Adleryan Kuramda Cesaret

Cesaret, çaresizliği kabul etmemektir. Değişim için meydan okumak ve yaşamın tüm zorluklarına rağmen mücadele etmektir.

Bu noktadaki birey, sonucu etkileyebilme inancı taşır. Başarı yönelimliliği, içsel motivasyonu, umudu ve iyimserliği üst noktadadır. Yeniden cesaretlendirme sürecindedir ve olumsuzluk yerine çözüme, harekete geçmeye odaklanır. Çünkü pasif kurban olmayı kabul etmez, değişim için içsel mekanizmalarını yeniden devreye sokar. Kendini toparlama gücünü, yine kendisinde bulur.

İlerleme motivasyonumuzun, diğer önemli bir noktası ise; “mükemmel olmamayı kabul etme cesareti” dir. Bu bağlamda, öz anlayış önemli bir faktördür.

“İnsan’a” İnsancıl Bakış-1: Adleryan Kuram 2

Adleryan Kuramda Hedef Yönelimlilik, Başarma Duygusu Ve Üstünlük Çabası

Adler,  gelişime ve değişime destek olması için gösterilen üstünlük çabasının, başarma duygusuna dönüştüğünde olumlu olabileceğini söyler. Çünkü doğuştan, her insanda bulunan bu çaba, “mükemmel olmamayı kabul etme cesareti” ile birleşmezse, kişilik açsından olumsuz durumlara yol açabilir.

Her insanda var olan, doğuştan gelen bu özelliğimizi başka insanları aşağılamak için değil; hedefe ulaşmada yeni yollar keşfetmek, harekete geçmek için kullandığımızda, hayal ettiğimiz o değeri insanlığa verebileceğiz.

Dünyada kötülüklerin, iyiliklerden daha fazla olduğunu biliyoruz. Ancak yaşamın anlamsızlığı üzerine düşünmektense, onu anlamlandırmaya çalışmak; hepimizin insanlığa borcudur. Bu noktada hedefe yönelimlilik önemli bir faktördür.

Adleryan Kuramda Yaşam Tarzı, Biriciklik Ve Fenemonoloji

Bireyin yaşadığı olaylara yüklediği anlam, onu biricik yapar. Bireyin benlik algısı, ideali, olumlu ya da olumsuz bakış açısı; kişisel özelliklerine bağlı olarak kendi yaşantısını deneyimleme ve algılama biçimini de oluşturur.

Bu noktada, bireye özgü kendini tekrarlayan bilişsel şemalar, tepkileri belirleyen örüntüler oluşturabilir. Asıl önemli olan, doğuştan gelen özelliklerin farklı durumlara karşı nasıl kullanıldığıdır. Olaylara yaratıcılıkla yaklaşmak, diğer seçeneklerin de farkında olmayı sağlar.

“Olayların gidişine değil oluşuna hayran olunuz. Çünkü insanlığın, güzel insanlara ihtiyacı var 🙂 ”

Kaynaklar:

Şeyma ÖZAYDINLIK, EVLİ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMU İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE

ROMANTİK İLİŞKİLERİNDEKİ SOSYAL İLGİNİN İNCELENMESİ

● TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ/ Nazlı Büşra Akçabozan, Zeynep Hatipoğlu Sümer; Adler Yaklaşımında Aile Danışmanlığı

● U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/ Semih EKER, ALFRED ADLER’İN KİŞİLİK KURAMI’NIN DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN ÖNEMİ

● Bengü Ergüner-Tekinalp, Adleryan Kuramın Pozitif Psikoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

● Ümre Kayacı, Yaşar Özbay; Üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantı, psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilgilerinin psikolojik dayanıklılıklarını yordaması