Herkese merhaba, bu hafta da başka bir kişilik bozukluğu ile geldim. Bu bozukluğa ya da örüntüye sahip kişiler veya bu tarz kişilerle ilişki içinde olan insanları anlamamız adına bu tarz konuları yazmak hoşuma gidiyor.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğuna sahip kişilerde aşağıda belirtilen semptomlardan dört ya da dörtten fazlası mevcuttur:

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir? 1
  1. Eleştirilme, onaylanmama ya da dışlanma korkuları yüzünden, kişisel ilişki kurmayı gerektiren işle ilgili etkinliklerden kaçınır. 
  2. Seveceklerini kesin olarak bilmedikçe insanlarla ilişkiye girmek istemez. 
  3. Utandırılacağı ya da alay edileceği korkusu yüzünden yakın ilişkilerde tutuk davranır.
  4. Toplumsal durumlarda, eleştirilme ya da dışlanma düşünceleriyle oldukça meşguldür. 
  5. Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle bir arada bulunduğu ortamlarda çekingen davranır. 
  6. Kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel açıdan çekiciliği olmayan biri olarak ya da başkalarından aşağı görür. 
  7. Utandırıcı olabileceği düşüncesiyle kişisel birtakım girişimlerde bulunmayı göze alma ya da herhangi yeni bir etkinlikte bulunma konusunda genellikle isteksiz davranır. 

Kişilik Bozukluğu Özelliklerinden Bozukluğa

kaçıngan kişilik bozukluğu

Yelpazenin patolojik ucundaki kişiler rutinden çıkmayı ve bunun tehlikelerini abartırlar; normal sınırlarda kalanlarsa, alıştıkları şeylerin verdiği aşinalığı tercih edip bildikleriyle(bilmediklerine kıyasla) daha rahat etmekle birlikte, faydalarını açıkça gördükleri yeniliklere karşı çıkmazlar.

Kişilik bozukluğu gösterenlerin ne yakın arkadaşı ne de sırdaşı vardır; kişiler arası etkileşimlere girmekten de kaçınırlar. Oysa sağlıklı kişiler, aile ve arkadaşlarına karşı daha çok aidiyet beslemelerine ve genelde birer ev kuşu olmalarına rağmen gerekli durumlarda kendi alanlarının dışına çıkıp dünyanın kalanıyla etkili biçimde baş edebilirler.

Kişilik bozukluğuna sahip olanlar eleştiriye aşırı duyarlıdırlar ve kendilerinden hoşlandığına emin olmadıklarıyla ilişki kurmayı reddederler. Patolojik bozukluğa sahip olmayanlar ise sadece ihtiyatlıdırlar, ince eleyip sık dokurlar.

Kişilik bozukluğu olan kişi kendisini sosyal olarak açamaz ve dışarıya sahte bir görüntü verebilir. Patolojik kişilik bozukluğa sahip olmayan kişi ise belki utangaçtır, kaçıngandır ama sahicidir.

Kaynakça: 1