Ameliyat anında dokunun neresinin kanserli olduğunu veya doku sağlıklı mı değil mi tam olarak bilmek biraz zor, belki de imkansız olsa gerek. Ama merak etmeyin bilim insanları öyle bir neşter geliştirmiş ki kanserin bu neşterden kurtulma olasılığı çok düşük. Peki nedir bu akıllı neşter…

Kanserli Dokuyu Tespit Edebilen Akıllı Neşter Nedir?

Şuan Imperial College’da analitik kimya profesörü Dr. Zoltan TAKATS ve ekibi tarafından icat edilen bu neşterin ilk prototipi 2010-2012 yılları arasında çıkmış ve yine bu yıllar arasında 3 hastanede test edilmiştir ve gayet başarılı sonuçlar almıştır. Database olarak laboratuvarındaki her geçen gün artmakta olan 302 hasta örneğinin verilerini kullanmaktadır ve bu datalar içinde hem kanserli hem de sağlıklı doku örnekleri bulunmaktadır.

Çalışma Prensibi Nasıl?

Neşter temelde 4 kısımdan oluşur diyebiliriz. Bunlar; elektrokoter, vakum, kütle analizörü ve bilgisayar. Genel olarak kullanımından bahsedecek olursak;

Cerrah, dokunun etrafında, daha doğrusu belirli bölgelerinde neşteri gezdirmekte ve anlık olarak doku örneklerini cihaza göndermektedir ve yine anlık olarak cihazdan olumlu veya olumsuz, yani kanserli veya sağlıklı cevabı gelmektedir. Bu neşter sayesinde doktorların, eksik kanserli doku alma veya fazla sağlıklı doku alma tedirginliği minimize edilmiş olacaktır. Neşterin bölümlerine değinecek olursak;

Kanseri Bilen Akıllı Neşter ( IKNIFE )

Elektrokoter; ameliyat sırasında elektrik yoluyla dokuları, yakmak-kesmek ve kanı durdurmak için kullanılan bir cihazdır. Bu neşterde de aynı mantıkta kullanılmaktadır. Cerrah dokunun belli bölgelerinde yavaşça elektrokoterin probunu gezdirerek dokudan moleküllerin buharlaşmasını sağlar.

Vakum; bu da elektrokoter sayesinde dokudan buharlaşan molekülleri hüpleme mantığıyla cihaza doğru çeker.

Kütle spektrometre cihazı; bu cihazı önceki yazımızda anlatmıştık. Elektrokoterin buharlaştırdığı, vakumun getirdiği örnekleri analiz eder.

Bilgisayar; kütüphanesine göre örneğin, kanserli olup olmadığını yüksek doğrulukta ekran aracığıyla doktora bildirir.

Gün gün daha da zenginleşen dataları sayesinde bu neşterin, cerrahların işlerini daha da kolaylaştırmakla birlikte ameliyat sonrası başarı oranını da arttıracağı hiç şüphesiz beklenmektedir.

Kaynakça:

1,2