Yapılan bir araştırmaya göre anadilimiz dünyayı görme şeklimizi etkileyebiliyor. Bilim insanları Martin Maier ve Rasha Abdel Rahman tarafından Psikoloji Bilimi dergisinde yayınlanan makaleye göre, insanların belirli bir renkteki şekli görüp görememesinin konuşulan dile bağlı olabileceği öne sürülüyor.

Bu durum, konuştuğumuz dilin düşüncelerimizi şekillendirdiği ve yeni bir dil öğrenmenin bile düşüncelerimizde ciddi anlamda değişiklikler meydana getirebileceğini ifade eden Sapir-Whorf adı verilen bir hipoteze dayandırılıyor.

Maier ve Rahman çalışmaları için 28 Yunan, 29 Alman ve 47 Rus konuşmacıdan oluşan bir grup oluşturdular. Hem Yunancada hem de Rusçada, “açık mavi” ve “koyu mavi” renklerini betimlemek için özel kelimeler varken sadece “mavi” demek için bir kelime yoktur. Ancak Almancada ise “mavi” için özel bir kelime varken diğer tonlar için “açık mavi” gibi betimlemeler kullanılmaktadır.

Gönüllülere renkli bir arka plan üzerinde 13 farklı renkte şekiller verildi. Bununla birlikte, beş durumdan dördünde bir üçgen gizlenecekti. Araştırmacılar bu üçgenin fark edilip edilemeyeceğini tespit etmek istedi. Ayrıca gönüllülerin beyin aktivitelerini ölçmek için de elektroensefalografi (EEG) kullanıldı.

dil

Denemeler bitince, gönüllülere, üçgenin ne kadarını gördükleri soruldu. İlginç bir şekilde Yunanca konuşanların koyu mavi bir zeminde açık maviyi fark etmeleri koyu yeşil bir zeminde açık yeşili fark edebilmelerine oranla çok daha iyiydi. Almanca konuşanlar ise mavi ve yeşil ekranlar üzerinde üçgenleri görmede belirgin bir fark göstermezken Rusça konuşanlar – Yunanca konuşanlar gibi – üçgeni yeşil tonları yerine mavi tonlarındayken daha kolay fark edebildiler.

Bu denemeler EEG sonuçlarıyla birleştirilince, araştırmacılar konuşulan dil ile dünyayı nasıl gördüğümüz arasında bir ilişki olabileceğini düşünmeye başladılar ve “Anadilimiz, bilinçli olarak algıladıklarımızı belirleyen güçlerden biridir.” şeklinde bir açıklamada bulundular.

dil

Çalışma görüldüğü gibi çok küçük ve sınırlı. Ancak oldukça ilginç bir konu ve bu araştırma dünyaya bakışımızda dilin daha derin bir rol oynadığına dair bir ipucu olabilir.

Kaynak: https://www.iflscience.com/brain/the-language-you-speak-may-change-how-you-see-the-world/