Küresel ısınma nedir? Hangi gazlar küresel ısınmaya sebep olur? Hiçbir şey değiştirmeden mutualist yaşamaya devam edebilir miyiz? Isınma sadece insanlar için mi önemlidir? Bu sorular canlılık için önemlidir ve buradaki önemli rolü ise insanlar üstlenmektedir. Bu sebeple aşağıda yazacağım sorunları iyi anlayıp çözümleri bir an önce uygulamalıyız.Küresel ısınma atmosfere salınan gazların sera etkisi sonucunda dünyadaki sıcaklıkların artmasıdır.

1890-2005 değişimi

Sera Etkisi Nedir?

Güneş’ten Dünya’ya yalnızca görünür ışınlar değil kızılötesi ve morötesi ışınlar da ulaşır. Bu ışınların bazıları atmosfer tarafından uzaya geri yansıtılır ancak büyük bir kısmı yeryüzüne ulaşır.

Yeryüzündeki bitkiler morötesi ışını fotosentezde kullanarak besin ve oksijen üretir. Bu süreçte bitkiler ve bitkiler ile beslenen hayvanlar tarafından çevreye yayılan ısı kızılötesi ışındır.

Karbondioksit, metan, su buharı, ozon gibi gazlar ise sera gazı olarak adlandırılır. Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya yayılan kızılötesi ışığı önce soğurur sonra tekrar yayar. Sera gazları Dünya’dan uzaya yayılan ısının bir kısmını geri yansıtarak Dünya’nın ısınmasına neden olur. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, canlıların hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısıyı, 15°C’yi, yakalar. Bu olaya ise sera etkisi denir.

CO2 gazının dünyayı sarması

Küresel İklim Değişikliği

Küresel iklim değişikliğinin en önemli sebebi sanayi devrimiyle birlikte artan fosil yakıtların kullanımı ve ormanların bilinçsizce yok edilmesidir.

İklim sistemi, atmosfer, yeryüzü, buzullar, okyanuslar ve diğer su kaynakları ile canlılardan oluşan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. İklim sisteminin atmosfer bileşeni, genellikle ortalama hava olayları olarak tanımlanan iklimi belirler. Atmosferdeki bütün hareketler sıcaklık farklarından kaynaklanmaktadır. Bu farklar ise güneşin geliş açısına, kara-deniz dağılışına, kara yüzeylerinin (ormanlık alan, sulak alan, çöl gibi) özelliklerine bağlı olmaktadır. Dünyadaki iklim desenlerinin belirlenmesinde asıl etken okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerdir. Atmosferdeki CO2 belli aralıklarla artıp azalmaktadır, buna paralel olarak sıcaklıklar da artıp azalır. Ancak son yıllarda CO2’nin insan kaynaklı olarak sürekli artması, sıcaklık-CO2 paralelliğini bozup iklim değişikliklerine sebep olur.

Dünyanın değişimi

Sonuç

İnsanlar için iklim değişikliği su kaynakları, doğal afet, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve halk sağlığı gibi alanları etkilemektedir. Bu çerçevede;

  • Yağış rejiminin değişmesi ile su sıkıntısı yaşanması veya sellerin meydana gelmesi
  • Deniz seviyesinin yükselmesi
  • Sıcaklık ile birlikte çölleşmenin artması
  • Yaz aylarında yağış miktarının azalması ve yüzey sularının kaybedilmesine bağlı olarak su, toprak gibi doğal kaynaklara dayanan tarımsal yapı ve ürünlerin etkilenmesi
  • Artan sıcaklıklar nedeniyle bitkisel üretim dönemlerinin değişmesine bağlı olarak gıda yetersizliği önemli değişimlerdir.

Suyun yollara taşması

Sadece doğa için (!) etkileri ise;

  • Buzulların erimesine bağlı olarak buzullarda yaşayan canlıların yaşamlarının riske girmesi
  • Sıcaklıklar arttığı için orman yangınlarının sıklaşması ve ciğerlerimizle birlikte ekosistemin de kül olması
  • Birçok canlının değişen iklim koşullarında aç, susuz kalması ya da sıcaklıklara uyum sağlayamaması
  • Göç eden canlıların biyolojik saatlerini ayarlayamaması ise vahşi yaşam için önemli etkilerdir.

Aç ve evsiz kalmış kutup ayısı, küresel ısınma

Çözüm

Biz insanlar olarak iyi niyetlerle doğaya zarar veriyor, hükmetmeye çalışıyoruz. Doğa ise hala bize şefkatli yüzünü göstermeye devam ediyor. Ancak biz bu savaşa devam edersek kazandığımızda kaybedeceğiz. Şuan küresel ısındığımızı fark etmişsinizdir eğer dur demezsek yanacağız. O yüzden fosil yakıtlar yerine bu sefer doğayı daha zararsız kullanacağımız hepimizin bildiği ancak kullanmadığı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli ve etrafımızı ormanlarla çevirmeliyiz.

Kaynakça

123