1950’lerde dönemin ABD Başkanı Harry S. Truman’ın emriyle kurulmuş, hükûmetin içinden seçilen 12 üyeli gizli bir örgüttür. Bu örgütün amaçları; UFO’larla ilgili araştırmalar yaparak elde edilen bilgileri derlemek ve elde edilen bilgileri bilimsel olarak geliştirmek ve teknolojiye yardım sağlayacak şekilde analiz etmekti.

Üyeler

Majestic 12

Üst düzey hükûmet görevlileri, bilim adamları ve askeri yetkililerden oluşan, MJ-12 belgelerinde Majestic 12’nin “belirlenmiş üyeleri” olarak tanımlanan 12 isim yukarıdaki görselde belirtilmiştir.

Kod Adı: Aquarius

Majestic 12 Örgütü Nedir? 1

MJ-12’nin yönetim merkezi ise, Washington DC’deki Deniz Kuvvetler Gözlemevi’ydi ve ABD Deniz Kuvvetleri MJ-12 politikalarıyla ilgili faaliyetlerin tümünde öncelikli sorumluluğa sahiplerdi. Deniz Kuvvetleri tarafından derlenen tüm bilgiler, analiz edilmek üzere “Aquarius” kod adıyla komutanlık merkezine aktarılıyordu.

MJ-12’ye ait belgeler arasında, Truman döneminde ABD’nin misafiri olan üç dünya dışı canlı anlatılıyor ve tüm ayrıntılar veriliyordu.Ayrıca Roswell‘de bulunan dünyadışı cesetlere yapılan otopsilerin sonuçları, dünyadışı teknolojik ve tıbbi bilgiler de dokümanlar arasındaydı.

FBI ile Ortaklar

MJ-12 örgütü, FBI ile çok gizli çalışmalar yürütmüş, Dallas eyaletinde ortaya çıkan UFO’ları ve daha başka yerlerde “GERÇEKTİR” olarak belgelenen uzaylı olaylarını ABD başkanına rapor olarak sunmuşlardır.Bu belgeler 1982 yılına kadar halktan gizlenmiştir.

Majestic 12 Kavramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Majestic 12 Örgütü Nedir? 2

“Majestic 12” kavramı, 1980’lerde ufologların Roswell UFO olayının örtbas edildiğine inandığı ve ABD hükûmetinin bazı gizli üst katmanlarının sorumlu olduğunu iddia ettiği bir dönemde bazı gizli belgelerle açığa çıktı. FBI bu belgelerin tamamen sahte olduğunu ilan etti. Ufologlar bunun bir kandırmacadan ibaret olduğunu düşündü ve olayın peşini bırakmadılar.

Bilirsiniz ki olayın içine uzaylı ve UFO’lar girince söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Yine farklı farklı söylemler bulunuyor. Kimi yerde üyelerinin kesinlikle bilinmediği yazsa da yukarıda isimleri verdik. Bu örgüt sadece göstermelik mi yoksa gerçekten var mı biz bir sonuca varamadık. Siz ne dersiniz?

Kaynakça:

1, 2, 3