Geçtiğimiz günlerde Yıldız Holding yönetim kurulu üyelerinden Murat Ülker Linked In hesabında “Niye Şimdi Üç Kitap Birden Tavsiye Ediyorum?” başlığı altında kitap önerilerinde ve değerlendirmelerinde bulundu. Alt başlık ise daha da ilgi çekiciydi, “Konumuz İnovasyon ve Geleceğimiz”.

1. BİYO-İNOVASYON – Renato Bruni

kitap

“Biyo-İnovasyon, doğayı inceleyip ondan esinlenerek insanların problemlerine etkili, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Doğanın geliştirdiği sistemler, şekiller ve yapılar insan hayatına biyo-inovasyon sayesinde uygulanabilmektedir.

Biyolojik model anlaşıldıktan sonra bazı müdahaleler sonucunda bu model insanların ihtiyaçlarına göre adapte edilir, üretim bağlamında ise daha uygulanabilir ve uzun ömürlü bir çözüm oluşturmaya çalışılır.”

Günlük yaşantımızda kullandığımız çoğu araç gerecin aslında tabiattan esinlenerek üretildiğini bu yüzden özellikle mühendislerin bir sorunun çözümünde doğadaki canlıların fiziksel özelliklerini, davranışlarını gözlemlediğini biliriz. Murat Bey tam da bu noktada şöyle bir yorum da bulunuyor: “Bu bilim dalı hem insanlara faydalı hem de çevreye zarar vermeyen ürünler tasarlamak için diğer canlıları inceleyerek edindiği bilgileri kullanan bir bilim dalı. 

Ancak biyo-inovasyonu sıradan bir tabiatı kopyalama işlemi olarak değerlendirmek yanlış olabilir çünkü biyolojik yapılar birebir taklidi yapılamayacak kadar karmaşık yapılar.” Her geçen gün bu karmaşıklığın giderildiğini ama yeni karmaşıklıkların ortaya çıktığını da unutmayalım (bkn. corona virüs).

2. İYİ FİKİR BULMA SANATI – James L. Adams

kitap

“Bugün yaratıcılık, eskiden sanıldığı gibi belli başlı alanlar ve meslekler için değil, hayatın her alanında, her anında, tüm mesleklerde ve uğraşlarda hatta bireysel başarı ve mutlulukta da anahtar kelime.”

“Bireysel yaratıcılıktan ekip yaratıcılığına, iş hayatından sanatsal üretime, her alanda, zihnimizle aramızdaki engelleri ortadan nasıl kaldıracağımızı anlatıyor İyi Fikir Bulma Sanatı.

Yeniliğin peşinde koşulmadıkça varolan düzen eskimeye yüz tutacak. Peki ya yeniliğin peşinde nasıl koşacağız? Peki ya nasıl düşünmemiz gerektiğini bilmiyorsak? Milyonların zihninde bu soruların olduğu tahmin etmek zor değil. Murat Bey’den öğrendiğimize göre Adams, çeşitli engellerin farkına varılması yoluyla daha iyi problem  çözme ve fikir bulma becerisi kazanabileceğimizi öneriyor aynı zaman da kitabın içinde çok sayıda ilginç zihinsel alıştırma ve bulmacalar mevcut.

Problem çözme konusunda karşımıza çıkan altı engel (algısal,çevresel, dışavurumsal, duygusal, entelektüel ve kültürel) üzerinden örnekler ve araştırmalar sunan Adams, takım çalışmalarında bulunanlar için de fikir bulma, problem çözme yöntemlerine değiniyor.

3. İNOVASYON MU DEDİNİZ? – Esranur Kaygın

kitap

“Bu kitap, yıkıcı inovasyonun nasıl geliştiğini, inovasyonun tam olarak ne anlama geldiğini ve en önemlisi nasıl uyarlayabileceğinizi anlatıyor. İnovasyonun, dijital dönüşümün ve yıkıcı yeniliğin karmaşık dünyasını aydınlatıyor.”

Murat Bey kitabı değerlendirirken çok önemli iki noktanın üzerinde duruyor: alt/üst eden inovasyon ve inovasyonu içselleştirmek. Baş döndürücü bir hızla inovasyonlar gerçekleşirken süreç içerisinde tehdide de uğrayabilirsiniz fırsat da elde edebilirsiniz mesele sizin/kurumunuzun bu inavasyonları nasıl içselleştirdiği. Bu nokta da kurumiçi girişimciliğin ne kadar önemli bir yer tuttuğuna işaret etmeliyiz.

Murat Ülker, yazısına başladığı şu cümleyle yazısını sonlandırıyor: “Sakın rehavete kapılmayınız, sıra size de gelecek!” Neden şimdi üç kitap birden tavsiye ettiğini de daha iyi anlamış oluyoruz.

Yorum

Pandemi süreciyle beraber dilden dile dolaşan bir söz var malum: “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” Sözün içeriği hakkında çok doyurucu bilgilerden bahsedilmese de yeni kuşağın bildiği, istediği, arzuladığı bir şey var: Yenilik.

Hiçbir şeyin eski haliyle ayakta kalamayacağı gerçeği bizlere yani öğrencilere en çok online eğitim döneminde yansıdı. İş dünyası için de çalışma koşullarını altüst eden bir süreç gördük. Hızlı adapte olup yenilik geliştirebilenler ön sırada yer alarak yollarına devam ettiler. Bazı yenilikler yıkıcı olabildiği kadar fırlatıcı da olabiliyor bu yüzden girişimci ruhlu insanlardan korkmayalım, önlerini kapatmaya çalışmayalım.

Kaynak: 1