INTJ veya ESTP harfleri kişiliğimizi tanımlıyor olabilir mi? Kendimizi gerçekten tanıyor muyuz? Dışadönük mü? İçedönük mü? Duygular mı? Sezgiler mi? Kendinizi yeniden tanımaya hazır olun. Bu test kendisini tanımanızı sağlayacak.

Nedir Bu Kişilik Testi?

Ünlü psikiyatrist Carl G. Jung’un kişilik/karakter analizlerinden yola çıkılarak hazırlanmış bir kişilik çözümleme çalışmadır. II. Dünya Savaşı sırasında Myers ve Briggs bireysel farklılıkları anlamaya yardımcı olabilecek bir araştırmaya başladı. Bu test sayesinde kişiler kendilerini anlamalarında yardımcı olmak, insanların kişilik türlerine göre uygun meslekleri seçmelerine ve daha sağlıklı, daha mutlu yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilirler. Myears’a göre MBTI tercihlerinin kullanımı günlük hayatımızda sağ ve sol elimizi kullanmamız gibidir. Yeri geldiğinde ikisini de kullanabiliyorken yazı yazmak, yemek yemek gibi özenli işlerde tercih ettiğimiz elimizi kullanıyoruz.

Dört Farklı Ölçek Mevcuttur

Toplamda sekiz harfin kombinasyonundan oluşan test sonucunca 16 farklı MBTI özelliği ortaya çıkar. Bu ölçekler;

-Kişilerin dikkatlerini ve enerjilerini odaklamayı tercih ettiği yer: dışa dönük/içe dönük

-Bilgiyi almayı tercih etme şekli: duyular/sezgiler

-Karar almayı tercih etme şekli: düşünme/hissetme

-Dış dünyaya yönelme şekli: algısal/yargısal

kişilik

Dışa dönük (E) / İçe dönük (I)

Sosyal etkileşimin tadını çok sık çıkarırlar ve diğer insanlarla zaman geçirdiklerinde enerjileri yükselir. İçe dönük kişiler ise düşünce odaklı olma eğilimindedirler. Derin ve anlamlı sosyal etkileşimlerinin tadını çıkarırlar. Tek başına zaman geçirdikten sonra kendilerini daha dinç hissederler. Hepimiz bir seviyede dışa dönük veya içe dönük sezgilerimiz vardır ancak daha ağır basan bir yönümüzde vardır.

Algılama (S) / Sezgi (N)

İnsanlar çevresinden nasıl bilgi topladıklarını ölçen kısımdır. Algılamayı tercih edenler; gerçeğe, özellikle kendi duyularından öğrenebileceklerine daha çok dikkat ederler. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanma eğiliminde olup deneyerek öğrenmeyi tercih ederler. Sezgiyi tercih edenler ise kalıplar ve izlenimlere daha çok dikkat ederler. Olasılıkları düşünür, geleceği hayal etmeyi ve daha soyut teorileri severler. 

Düşünme (T) / Duygu (F)

Kişilerin algılama veya sezgisel olarak bilgileri toplamasına dayanan ve sonucunda nasıl bir karar verdiklerine odaklanan bir ölçektir. Düşünmeyi tercih edenler gerçeğe ve nesnel verilere daya fazla önem verirler. Bir karar alırken tutarlı ve mantıklı olma eğilimindedirler. Hissetmeyi tercih edenler ise bir sonuca varırken çevresindeki insanları ve duyguları dikkate alma olasılığı daha yüksektir. 

Yargılama (J) / Algılama (P)

Son ikili ölçekte kişilerin dış dünyayla başa çıkma durumu inceleniyor. Yargılama eğilimli olanlar sağlam kararları tercih ederler. Algılamaya yönelik kişiler daha açık ve yeni durumlar karşısında daha esnektir. 

Myers-Briggs Kişilik Testi Nedir? 1

ISTJ – Sorgulayıcı

Bu kişiliğe sahip kişiler planlı ve düzenli olmaları ile bilinirler. Yapılacak her şeyi önceden dikkatlice, tüm detaylarını düşünüp, planladıktan sonra başlamayı tercih ederler. Her daim düzenli olmaya önem verirler ve bundan keyif alırlar. Herhangi bir konuda düzensizlik veya dağınıklık gördüğünde veya işler planladığı gibi gitmediğinde her şeyi tekrar düzene sokana kadar ve hepsini bitirdikten sonra dinlenmeye başlarlar. 

ISTP – Zanaatkar

Bu kişiler genelde sonuç odaklıdır. Bir sorunla karşılaştıklarında bunun sebebinin altında yatan nedeni anlayıp çözüme kavuşturmayı isterler. ISTP’ler genellikle sessiz ve içine kapanık görünebilirler ancak toplum içinde beklenmedik şekilde rahat hareket ederler. Yeni deneyimler onlara keyif verirler ve bu sebepten ötürü kendilerine heyecan veren davranışlar sergileyebilirler. 

ISFJ – Koruyucu

Bu grupta yer alan kişiler belirli çerçeveye sahip, düzenli olan her şeyden zevk alırlar ve her alanda bu düzeni devam ettirmeye çalışırlar. Çevresindeki kişileri detaylı ve derin gözlemler sonucunca keskin bir hafızaya sahiptirler bu sebepten ötürü hemen hemen her şeyi tüm detaylarıyla hatırlayabilirler. 

ISFP – Sanatçı

Bu kişilik tipine sahip kişiler seçeneklerini geniş tutmayı severler, bu nedenle bir şeyleri değiştirmek veya değiştirmemek, yeni seçeneklerin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için genellikle karar vermeyi erteleme eğilimi gösterirler. ISFP’ler nazik, arkadaş canlısı, hassas ve sessizlerdir. Başkalarıyla zaman geçirdikten sonra genelde yalnız kalıp enerjilerini yenilemek adına bir zamana ihtiyaçları vardır. 

Myers-Briggs Kişilik Testi Nedir? 2

INFJ – Savunucu

Güçlü sezgileri ve duyguları sayesinde çok iyi analiz edebilme becerileriyle empati yönünden en gelişmiş kişiler olarak biliniyorlar. Bu kişiler istediklerini elde etmek için kararlılıklarını sürdürme yeteneklerine sahiptirler. Başkalarına yardım etmekten zevk alırlar ancak aynı zamanda yalnız kalıp enerji depolamalarına ihtiyaçları vardır. 

INFP – Ara Bulucu

Bu kişilikte olan kişiler de diğerleri gibi içe dönüktür, sessiz ve çekingen olma eğilimindedir. Sosyal ortamlarda olmak enerjilerini hızla tükenmesine sebep olur. Bu sebepten ötürü sadece yakın arkadaşlarıyla iletişimde kalmayı tercih ederler. Aldığı kararlarda genelde sezgilerine güvenip hareket ederler. Yapılan işlerde seçeneklerini çeşitlendirmeyi severler ve herhangi bir aksaklık karşısında önemli kararları vermeyi geciktirebilirler.

INTJ – Mimar

Bu kişiler genelde yalnız çalışmayı tercih ederler ve büyük resmi dikkate alırlar. Somut ayrıntılar yerine soyut verilere odaklanmayı severler. Karar verirken mantıklarıyla beraber hareket ederler ve objektif gerçekler çerçevesinde adım atmayı tercih ederler. Bulundukları her ortamda kontrolü ellerinde bulundurmayı, düzenli hissetmeyi ve planlı olmayı isterler. 

INTP – Düşünen

Tek başına kalıp sessiz ve düşünerek zaman geçirmeleriyle bilinirler. Bu kişilikte olan kişiler sadece yakın arkadaş gruplarıyla sosyalleşmeyi tercih ederler. Soyut kavramlar üzerine düşünmekten hoşlanırlar ve duyguları yerine zekalarına değer verme eğilimindedirler. Öznel duygulardan ziyade nesnel bilgilere dayalı ve mantıklar açıklamalardan hoşlanırlar.

Myers-Briggs Kişilik Testi Nedir? 3

ESTP – İkna Edici

Bu kişiler dışa dönük karakter özelliğine sahiptirler ve bu sebepten ötürü çok güçlü iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Hızlı karar alırlar ve bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca seçenekleri düşünüp çözüm bulurlar. Çok fazla planlama yapmak yerine spontane davranma eğilimindedirler. ESTP’ler soyut kavramlar yerine somut ve gerçek olanla ilgilenirler. 

ESFP – Performans Odaklı

Bu kişiliğe sahip kişiler çok pratik ve beceriklidirler. Uygulamalı pratiklerle, deneyim yoluyla öğrenmeyi tercih ederler ve teorik tartışmalardan hoşlanmazlar. Başkalarıyla etkileşime girmelerine ya da doğrudan deneyimleriyle öğrenmelerine olanak tanınan durumlarda mükemmel performans sergilerler.

ESTJ – Yönetici

Genellikle kurallara ve kendilerini güvence altına almaya çok fazla değer verirler. Bazen katı, inatçı ve sert mizaçlı gibi görülebilirler. Özgüvenleri ve planları başarılı olmalarına yardımcı olur ancak bazı durumlarda, özellikle de başkaları yüksek standartlarını karşılayamadığında aşırı agresif ve eleştirel görünebilirler.

ESFJ – Destekçi

Bu kişiler yardım etmekten zevk almanın yanı sıra diğer insanlar tarafından sürekli onaylanmaya da ihtiyaç duyarlar. Gösterdikleri nezaketin diğerleri tarafından fark edilmesini ve takdir edilmeyi beklerler. 

ENFP – Şampiyon

Bu kişilerin iletişim becerileri kusursuzdur. Oldukça coşkulu ve neşeli olmalarının yanı sıra diğer insanları da önemserler. Bu sebepten ötürü başkalarının ne hissettiğini anlamada çok iyilerdir. Bu kişiler rutinden kesinlikle hoşlanmazlar ve şu andan veya geçmişten ziyade geleceğe odaklanmayı tercih ederler.

ENFJ – Verici 

Bu kişiler dışa dönük oldukları için içtenlik ve samimiyetle diğer insanlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. İletişim becerileri güçlüdür ve genellikle sıcak, samimi ve destekleyici olarak bilinirler. ENFJ’ler başkalarını cesaretlendirmenin yanı sıra aynı zamanda yardım ederek kişisel tatmin de elde ederler. 

ENTP – Münazaracı

Çok çeşitli insan tipleriyle etkileşime girmekten hoşlanan ENTP’ler çok iyi sohbet ederler ve çevrelerindeki herkesi tartışmalarına dahil etmeyi severler. Başladıkları işleri asla hızlı bitirmezler çünkü mevcut ihtiyaçlardan çok büyük resme bakarlar.

ENTJ – Komutan

Başkalarıyla vakit geçirmekten keyif alırlar ve güçlü sözel becerilere sahiptirler. Genellikle soyut ve teorik bilgileri somut ayrıntılardan daha ilginç bulurlar. Karar verirken nesnel ve mantıksal bilgilere daha fazla önem verirler.

Myers-Briggs Kişilik Testi Nedir? 4

Tüm kombinasyonlar ve kişiliklere göre hangisi olduğunuza karar verebilirsiniz veya buraya tıklayarak testinizi yapabilir ve kişiliğinizi detaylı olarak öğrenebilirsiniz. 

Kaynak: 1 2