Narsistik kişilik bozukluğu; aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, düşlemlerde ya da davranışlarda büyüklenme, beğenilme gereksinimi ve eşduyum yapamama ile giden yaygın bir örüntüdür:

narsist

Narsistik Kişilik Bozukluğu Özellikleri

 1. Büyüklenir. Örneğin başarılarını ve yeteneklerini abartıp gösterdiği başarılarla oransız bir biçimde, üstün biri olarak görülme beklentisi içinde olur.
 2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yüce bir sevgi düşlemleriyle uğraşır durur.
 3. “Özel” ve eşi benzeri bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da üstün diğer kişilerce ya da kurumlarca anlaşılabileceğine ve ancak onlarla ilişki kurması gerektiğine inanır.
 4. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler çok beğenilmek ister.
 5. Hak ettiği duygusu içindedir. Özellikle kayrılacak bir tedavi göreceğine ya da her ne istiyorsa yapılacağına ilişkin anlamsız beklentiler içinde olur.
 6. Kendi çıkarı için başkalarını kullanır (kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanır).
 7. Eşduyum yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinmelerini anlamak istemez.
 8. Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.
 9. Başkalarına saygısız davranır, kendini beğenmiş davranışlar ya da tutumlar sergiler.
  Kendilerini başkalarından daha iyi bulmakla da kalmayıp bir de onları aşağı oldukları, hatta vasat oldukları için suçlarlar. Hayatlarındaki diğer insanlar kendilerini sıkça bu kişilerin malı gibi hissederler.
narsist

Kişilik Bozukluğu Özelliklerinden Kişilik Bozukluğuna

Narsisist kişilik büyüklenmeci bir özsaygı içindedir. Ortaya yeterli performans koymadığı zamanlarda bile üstün yetenek, beceri ve zekasının takdir edilmesini bekler. Bozukluğu olan kişiler neredeyse sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik sahibi olduklarına ilişkin fantezilerle meşgulken narsisist tarzı olanlar tümgüçlülük yerine özgüven ortaya koyarlar ve hedeflerine ulaşmak için daha sağlam planları vardır.
Narsistik Kişilik Bozukluğu olanlar kendilerinin özel olduklarını düşünür ve yalnızca kendileri gibi özel kimselerle ilişki kurarlar. Tarzı olanlarsa yetenekli kişilerle vakit geçirmeyi yeğleseler de benzer şekilde parlak olmayan kişileri çok da hor görmezler. Bozukluğu olanlar faal olarak takdir edilmeyi isterler ve başkalarında beğeni emareleri uyandırmaya çalışırlar , tarzı olanlarsa iltifat ve övgüleri nezaketle kabul ederler ancak egoları aşırı şişmez.
Bozukluğu olanlar başkalarının duygularına empati gösteremezler, tarzı olanlarsa kendi zihinsel meşguliyetlerine mesafe alıp başkalarına hassasiyetle yaklaşabilirler. Bozukluğu olanlar genelde daha başarılı kişilere hasetle yaklaşırlar. Son olarak bozukluğu olanlar kibirli veya mağrur davranışlar sergilerler ,tarzı olanlarsa sadece özgüvenlidirler ve cömertlikten veya diğerkamlıktan aciz değildirler.

Editör: Minem Kesen