Bebekler dil öğrenmek için herhangi bir çaba göstermezken nasıl konuşmayı öğrenebiliyorlar? Dil öğrenmek sanıldığı kadar zor mu? Zorluk yaş artışıyla orantılı olarak artar mı?

Bebeklikte Dil Öğrenimi

dil öğren

Bebekler, dili pasif bir şekilde öğrenme yetisine sahiptir. Bizi dinlerler, denilenleri taklit ederler ve öğrenirler. Dinleme yetenekleri anne karnında gelişmeye başlar. Doğmadan önce bile seslere karşı duyarlıdırlar. Doğduktan sonra da çevrelerinden duyduklarını taklit etmek isterler. Böylece ilk dillerini öğrenirler. Yeni sesleri yeni hecelere, onları da yeni kelimelere dönüştürürler.

Dil Öğrenmede Yaş Faktörü

Peki, dil öğrenmek çok mu zor? Bu aslında yaşınıza göre değişmekte… Çocukların “maruz kalarak” dil öğrenmeleri 7 yaşına kadar sürmektedir. 18 yaşına doğru gidildikçe bu özellik körelerek kaybolmaktadır. 18-20 yaş arasında dili sadece maruz kalarak öğrenme becerisi bireyin bebekliğine oranla geriler. Yani, yeni bir dili öğrenmenin zorluğu belli bir yaşa kadar değişiyor denilebilir. Ancak, belli yaştan sonra ise sabit düzeyde kalmaktadır.

Yeni Bir Dil Öğrenmenin Etkileri

Günümüzde bu etkiler üzerine çokça konuşulmaktadır. İki dil arasında geçiş yapılırken ön beyinde farklı bir beyin aktivitesi harekete geçer. Beynimiz geliştikçe dil becerimiz gelişir. Yeni bir dil öğrendikçe de beynimiz gelişir. Dil öğrenimi ve beyin gelişimi, çeşitli yönlerden birbirlerini tamamlar.

Araştırmacılara göre, yeni bir dili öğrenmeye çalışmak, beyin için yapılabilecek en büyük egzersizlerden birisidir. Aynı vücudumuzda olduğu gibi beynimizde egzersiz yaptıkça genç ve sağlıklı kalmaktadır. Yapılan araştırmalar, birden fazla dil bilen insanlarda Alzheimer ya da hafıza kaybı gibi hastalıklarının görülmemesinde çarpıcı etkisi olduğunu göstermiştir. Yeni bir dil öğrenen kişilerin dikkatlerinin daha çok arttığı ve hafıza problemlerinin de ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır.

dil öğren

Edinburgh Üniversitesi Filoloji Bölümü tarafından yapılan bir araştırmanın gösterdiğine göre, iki dil bilen bireylerin beyin fonksiyonları daha hızlı çalışmakta ve bu bireyler unutma problemleri yaşamamaktadır.

250 kişiden fazla deneğin yer aldığı bir araştırmada, en az iki dil bilenlerin zekalarının gelişmeye daha açık olduğu ve ilerleyen yaşlarında bile beyinlerinin daha genç kaldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırmacılar yeni bir dil öğreniminin beyne oldukça çok faydasının olduğunu, birçok insanın bu sayede yaygın hastalıklardan korunduğunu keşfetti.

Kaynak: 1, 2

Editör: Minem Kesen