Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu; erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, esnekliği azaltan, açık yürekli olmaktan uzaklaştıran ve verimliliği düşüren, düzenlilik, eksiksizlik düşüncelerini ve kişilerarası ilişkilerini denetim altında tutma uğraşlarıyla giden yaygın bir örüntüdür.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri

1. Yapılan etkinliğin başlıca amacını gözden kaçıracak denli ayrıntılar, kurallar, sıralama, düzen, örgütleme ya da tasarlamayla uğraşıp durur. 

2. İşin bitirilmesini güçleştirecek denli eksiksiz yapma uğraşı içindedir. Örneğin kendisine özgü aşırı katı ölçüler karşılanmadığı için bir tasarıyı tamamlayamaz. 

3. Boş zaman etkinliklerini (eğlenme-dinlenme uğraşlarını) ve arkadaşlıklarını dışlayacak denli kendine işe ve üretken olmaya verir (açık parasal gereksinim ile açıklanamaz). 

4. Aşırı doğrucudur, duyunçludur (vicdanlıdır) ve erdem, aktöre (ahlak) ya da değerler konusunda hiç esneklik göstermez (kültürel ya da dinsel özdeşim ile açıklanamaz). 

5. Özel bir değeri olmasa bile, eskimiş, yıpranmış ya da değersiz nesneleri elden çıkaramaz.

6. Başkalarının tam kendisinin yapacağı gibi yapacaklarına inanmadıkça, görev dağılımı ya da işbirliği yapma konusunda isteksizlik gösterir.

7. Hem kendisi, hem de başkaları için çok elisıkıdır; parayı, başa gelebilecek korkunç durumlar için biriktirilmesi gereken bir nesne olarak görür. 

8. Hiç esnemez (katıdır) ve hep ayak direr (inatçıdır). 

obsesif kompülsif

Kişilik Bozukluğu Özelliklerinden Bozukluğa

Bozukluğu olan kişi kurallara ve listelere öyle takılmıştır ki büyük resmi göremez hale gelir. Bu tarzı benimsemiş daha dengeli kişiler, başarıyla tamamladıkları işin detaylarıyla gurur duysalar da bunların altında ezilmez veya ufak bir detayın planın genelini ya da son ürünü etkilemesine izin vermezler .

Bozukluğu olanlarsa işlerine o kadar sıkı sıkıya bağlıdırlar ki eğlence, arkadaşlar, aile gibi alanlar arka planda kalır. Oysa kompülsif tarza sahip biri sıkı ve düzenli çalışmakla beraber, ilişkilerde yakınlığın öneminin de farkındadır.

Son olarak, bozukluğu olan kişiler inatçı ve katıdırlar. Normal insanlar ise olguları tarafsız değerlendirebilir, gerekirse fikirlerini değiştirebilirler.

Editör: Minem Kesen