Okültizm, bilimin deli zırvası olarak gördüğü; dinin ise kimi zaman parçası olarak görürken, kimi zaman da kafirlik olarak yorumladığı bir düşünce akımı. Ülkemizde, İslam’da ve Antik Araplarda okültist ögeler bolca yer edinmesine rağmen okültizm genel olarak ülkemizde bilinen bir düşünce değildir. Bugün sizlere hem yeni yazmaya başlayacağım yazı dizi “Okültist Konular”ı tanıtmak, hem de az bilinen bir konuyu aydınlatmak için bu yazıyı kaleme alıyorum.

okültizm

Okültizm Nedir?

Okültizm, basitçe, metafiziğin bilimle beraber düşünüldüğü ya da bilim ile metafiziğin aslında tek bir şey olduğu gibi fikirleri barındıran akımıdır. Örnek vermek gerekirse, piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını, firavunların uzaylı olduğunu ve Mısır Mitolojisindeki mucizelerin aslında uzaylılar tarafından yapıldığını söyleyen fikirler bir bakıma okültizmle alakalıdır. Popüler kültürde en bilinen okültistik eğilimleri olan kitaplara Tanrının (Atlı) Arabaları ve Cthulhu Mitosu örnek verilebilir. Türkiye’de en bariz okültistik fikirler barındıran kişi muhtemelen Ömer Çelakıl’dır. 

Antik Mısır’a kadar uzandığı düşünülen okültizm ilk zamanlarında bilimi anlama çabasının yanlış bir eğilimi iken, bugünlerde bilimle meşrulaştırılmaya çalışılan metafizik ya da ilgi çekmek için sulandırılmış bilimdir. Mesela büyünün radyasyonla yapılan bir çeşit bilimsel işlem olduğunu söylemek ya da yıldızların hakkında işlemler yapıp daha sonra bunun burç gibi metafiziksel ögelere bağlanması okültizmdir. Özellikle insanların teokratik fikirlerden, hümanist ve aydınlanmış fikirlere yöneldiği yıllar olan 15-19 yy arasında okültizm anıldığında, bilim ile metafizik arasında kesin bir çizgi yoktu.

Mesela Dünya’nın evrenin merkezi olmadığını iddia eden Copernicus (Kopernik) bir yandan da ölümsüzlük iksiri yapmaya çalışıyordu; bir yandan vebaya çözüm aranırken diğer yandan şifacılar cadı diye asılıyordu. Bu dönemde bilimle uğraşacak kadar eğitimi olan insanlar çoğunlukla kilise mensupları ya da dini bir zümrede büyümüş (bknz. Galileo Galilei) insanlar olması da okültizmi besledi. İlk başlarda dini anlaşılabilir kılmak için kullanılan bu yapı, zamanla dinin gücünü bilime aktaran daha sonra ise ikisi için de zararlı olan bir hal almıştır. Dini fikir absülitzminin son kanat çırpışları ve yeni doğan bilimin kanatlarını kurutmak için yaptığı gizli saklı ilk salınımlar okültizmi besledi. Bu yüzden bilim için de metafizik için de çok önemlidir.

Okültizm Nedir? - Okültistik Konular #0 1

Bu görüşle ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli hususları vardır. Mesela bu görüşler bilim için yönlendirici olabilir ama kesinlikle bilim değildir. Örneğin, uzaylıların Dünya’ya gelip bir uygarlık kurup gittiği bilim için asılsızdır, varlığı kanıtlanmadığı ve yokluğu da kanıtlanamadığı için insanlar tarafında gerçekmiş gibi gösterilen bir zırvadır ama belki de Dünya’ya ilk yaşamın içinde mikroskobik canlılar olan meteorlarla geldiği hipotezine ilham olmuş, bir süre araştırılmış ve bilime bir opsiyon sunmuştur.

Dini görüş için ise arka planda büyür ve hem yararlı hem zararlıdır. Reform, Rönesans ve Aydınlanma ile üst üste darbe almadan önce Papalık; kutsal kitaplarında geçmeyen, cevabı bilimde olan bilinmeyen konuları yarım ağızla cevaplayarak neredeyse Orta Çağ boyunca sorgulanmamış ve insanları dine yönlendirmiştir. Bu din için güzel bir adımdır ama Aydınlanma bu soruların gerçek cevaplarını verdiğinde dine gölge düşmüştür.

Uzun lafın kısası okültizm, bilim ile din arasındaki boşluğu dolduran, kurgu romanlarında -bilim kurgu gibi- bilime olan merakı besleyen, dine gerçekçilik ve gizem katan; merak uyandırmak için kullanıldığında yararlı, gerçekmiş gibi algılandığında ise zararlı bir fikirdir.

Şimdi gelelim yeni yazı dizime. İsmi ”Okültist Konular” olan bu yazı dizimde, bilim tarafından kanıtlanmış ve dinle hiçbir alakası olmamasına rağmen din tarafına çekilip din-bilim kavgasına dönüştürülmüş konulardan, dinde (sadece Müslümanlık değil) yeri olmamasına rağmen dine yamanmış başlıklardan veya sözlü iletişimden dolayı yıpranmış olaylarla ilgili konuşacağım. Konuların hepsi okültist olmayacak ama çoğunluğu bu yöne meyilli. İlerleyen dönemdeki konu başlıklarından bazıları şunlar:

  • Evrim
  • Kral Arthur Efsanesi
  • Uzaylılar
  • Nuh Tufanı
  • Tarikatlar
  • Haşhaşiler