Kil, toprak, kireç ya da cam… Etrafınızda bu maddeleri yiyen birileri var mı? Gelişmekte olan ülkelerde büyük olasılıkla daha yaygın olan çocukları, ergenleri ve herhangi bir cinsiyetin yetişkinlerini etkileyebilen bu durum besleyici değeri olmayan yabancı madde yeme alışkanlığı olarak tanımlanabilir. Kil, toprak, kül, kağıt, kahve çekirdeği, sünger, tuz, bez, buz, kireç, kum, sabun, boya, saç, pil gibi maddeler çocuk veya erişkin tarafından alışkanlık haline getirilerek yenir.

Pika sendromu, halk arasında toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir sağlık problemidir. Pika terimi Latince’de ”saksağan” anlamına gelmekte olup saksağan, gıda dışı ürünler ile benzer şekilde beslenmekle tanınan bir kuştur. Pika ilk olarak M.Ö. 400’de Hipokrat tarafından tanımlanmıştır. Pika çocukluk yaş grubu daha fazla olmak üzere tüm toplumlarda ve yaş gruplarında görülebilir.

Pika Sendromu Belirtileri

pika sendromu

Pika belirtileri, yediği gıda dışı ürünle ilgilidir. Mide bozukluğu, karın ağrısı, dışkıda kan (yiyecek olmayan maddeleri yemekten gelişen ülser belirtisi olabilir), bağırsak sorunları, kurşun zehirlenmesi (kurşun içeren boya cipsleri yemekten), bağırsak tıkanması veya yırtılması, diş yaralanmaları (kaya gibi sert nesneler yemekten), enfeksiyonlar (vücudun içine giren ve hastalığa neden olan organizma ve parazitlerden).

Bu belirtiler gıda dışı maddelerin toksik madde içeriğinin bir sonucudur. Pika sendromuna neden olabilecek durumlar hem sosyal bakımdan hem de psikolojik bakımdan ele alınır, etmenler belirlendikten hemen sonra psikolojik destekle beraber medikal muayene yapılır ve tedavi süreci başlatılır. Pika sendromunun erken tanı yapılmasıyla bireylerde tedavi sürecinin kalıcı etkilerinin en aza indirilmesi mümkündür.

Pika Sendromu Nedenleri

pika sendromu

Pikanın tek bir nedeni yoktur. Bazı durumlarda, demir, çinko veya başka bir besin maddesindeki eksiklik pika ile ilişkilendirilebilir. Örneğin; anemi veya demir eksikliği, hamile kadınlarda altta yatan nedenlerden olabilir. Sıra dışı istekler, vücudunuzun düşük besin seviyelerini yenilemeye çalıştığının bir işareti olabilir. Şizofreni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi bazı ruh sağlığı koşullarına sahip kişiler, başa çıkma mekanizması olarak pika geliştirebilirler. Bazı insanlar, bazı gıda dışı maddelerin dokularından veya lezzetlerinden zevk alabilir ve bunlardan hoşlanabilir. Örneğin bazı kültürlerde, kil yemek kabul edilmiş bir davranıştır. Diyet ve yetersiz beslenme, pikaya yol açabilir. Bu durumlarda, gıda dışı maddeleri yemek doygunluk hissetmenize yardımcı olabilir.

Pika Sendromu Tedavisi

Pika Sendromu Nedir? 1

Tedavide öncelikle altta yatan nedeni bulmak önemlidir. Bu noktada multidisipliner bir ekibin uyum içinde çalışması son derece önemlidir. Pika sendromunun tedavi edilmesi adına ilk basamak, mineral ya da gıda eksikliği adına test yapılması şeklindedir. Çoğu zaman, yeme davranışlarına yönelik eksikliklerin giderilmesinden ötürü bu sendrom ortadan kalkmaktadır. Davranış bozukluğu yetersiz beslenmeden ötürü ise ya da tedavi sonrasında sona ermiyorsa türlü davranışsal tedaviler yapılabilir.