Kuruluşların çevreye göre kendini konumlandırma, topluma tanıtma çalışmaları ve bu çalışmalara kamuoyundan gelen tepkiye bakarak yön verdiği planlı çalışmalara PR (public relations) denir.

Sosyologlar kitleleri eyleme geçirmek için en etkili üç yol bulunduğundan söz ederler:

  1. Zor kullanmak
  2. Para ile satın almak
  3. İnandırmak

PR bu seçeneklerin içinde üçüncü yolu yani inandırmayı kullanır. PR, reklamcılık ile benzer yönlere sahip olduğundan çoğunlukla birbirleriyle karıştırılabilir. Her ikisinin de amaçları ve yöntemleri benzerdir.  Reklamda amaç, bir bireyin veya bir ürünün tanıtılmasıdır. PR’ın amacı da bir kuruluşun, yeniliğin ve düşüncenin tanıtılmasıdır. Reklamlardan kısa dönemde sonuç almak istenirken,  PR daha uzun dönemli yararlar bekler ve daha az para harcar. PR, reklamlar gibi kâr amacı gütmez. PR’ın amacı kamuoyunu etkilemek ve bir konuda görüşe sahip olmasını sağlamaktır. Reklamın ve PR’ın birbiriyle karıştırılması son derece normaldir. Çünkü ikisi de benzerdir. Yalnızca PR, reklamcılıktan çok daha kapsamlıdır.

pr

PR için en önemli nokta, halkı veya kamuyu belli bir kurumun, işletmenin imajı için olumlu düşünmesini sağlamak, olumsuz tutum ve davranış göstermesini engellemektir. İyi bir imaj kurum veya işletme için önemlidir. Bu nedenle özellikle büyük işletmeler ve kurumlar PR çalışmalarına oldukça önem verirler.  

1920’lere dek, tüketici için var olmayan bir isteği ve ihtiyacı yaratmak söz konusu değildi. Günümüzde standart haline gelmiş modern reklamcılık ve pazarlama yaklaşımı ise kitlenin arzularına hitap etmek, sunulan ürüne ve hizmete ihtiyaç duyduğuna inandırmak üzerine kuruludur.

İnanılmaz Bir PR Çalışması! Edward Bernays Ve LUCKY STRIKE

insan
Edward Bernays

Edward Bernays, PR’ da iki yönlü simetrik modelin temsilcisidir. Bu modelin yaklaşımı kurum ve kitlenin uyum içinde olmasını sağlamaktır. Model kapsamında, kurumun hedef kitleyi anlayabilmesi için araştırmalar yapılır. Sosyal sorumluluk projeleri bu modelde sık kullanılan bir uygulamadır.

Bernays’ın en ünlü çalışması Lucky Strike sigaralarıdır. Lucky Strike, American Tobacco’nun en önemli ürünüdür.  Ancak satışların iyi gitmemesi sebebiyle Bernays ile görüşülür.  O dönemde kadınların sigara içmesi kabul görmemektedir. Bu durum 1920’lerde ve Amerika’da gerçekleşmektedir. Bernays’ın çalışmalarıyla Lucky Strike’ın satışlarını çok büyük oranda artarken çalışma, kadınların sigara tüketimini de 3 katına çıkararak büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır. Peki, Bernays nasıl bir PR çalışması yaptı ki bu denli başarılı sonuçlar elde etti? Hadi hemen öğrenelim!

yeşil

Şirketin sahibi George W. Hill, satışların iyi gitmemesinden dolayı bir anket yapar. Anket sonucunda kadınların Lucky Strike’ı tercih etmediklerini öğrenir. Bunun sebebi ise paketin rengi olan yeşilin kadınların kıyafetleriyle uyumlu olmamasıdır. Paketlemenin değiştirilmesi oldukça maliyetli olduğundan konu Bernays’a taşınır. Bernays ise paketin rengini değiştiremeyince modanın rengini değiştirmek için çalışmalara başlar. New York sosyetesine yeşil rengini giydirebilmek için moda editörleriyle görüşür. Waldorf-Astoria’da yüksek sosyetenin katılacağı özel bir balonun düzenlenmesini sağlar.  Balonun teması yeşildir. Dekorasyondan yemeklere ve kıyafetlere kadar her şeyin rengi yeşil olarak ayarlanmıştır. Davetlilerin yeşil renkli kıyafet giyme zorunluluğu vardır.

kadın
Kendine İnan!

Vogue, Harper’s Bazaar gibi önde gelen moda dergilerinin etkinliğe gösterdiği ilgi sonucunda Bernays amacına ulaşır.

O dönemde kadınların sigara içmesi toplumsal bir tabu olduğundan Bernays bu tabuyu yıkmak içinde çalışmalara başlar. Öncelikle para ile kiraladığı kadın oyuncuların sokakta sigara içmesini sağlar. Bu eylemi kadın haklarıyla özleştirmiş ve eylem ‘’özgürlük meşaleleri’’ olarak adlandırılarak gazetelerde yer almıştır. Özgür ve eşit bireyler olarak kadınların sigara içmesinin kadının hakkı olduğuna dair kampanya başlatmıştır. Aynı zamanda sigaranın zihin açtığı ve açlığı bastırdığına yönelik iddiaların kadın dergilerinde yayınlanmasını sağlayarak sigaraya dair tutumu değiştirmiştir.

Aslında tüm bu olayların temel amacı ilgili şirket ürününü bir talep nesnesi haline getirmektir. Şirket, PR çalışmasıyla kamuoyunu inandırmak için manipüle etmiştir.

Son Olarak

PR oldukça hassas ve her yönüyle yaratıcılık, yorum isteyen bir alandır. Günümüzde git gide genişleyen ve hep üreten bir yere sahiptir. Pazarlama ve reklamcılıkta da önemi daha çok kavranmıştır.

PR çalışmalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları;

  • amaç belirlemek,
  • hedef kitle belirlemek,
  • yönteme karar vermek,
  • hangi platformu kullanacağınıza karar vermek

olarak sıralayabiliriz.

güzell

Sizinle olmak güzeldi. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Kaynakça

https://www.ideasoft.com.tr/etkili-bir-pr-yapmak/