İlk fark edenler şaşırmış hatta belki korkmuş olmalı: Resimdeki gözler beni mi takip ediyor?!

Eminim çoğumuz bir zamanlar resimdeki gözlerin nereye gitsek bize baktığını adeta bizi izlediğini düşünürdük. Peki bu tam olarak neden ve nasıl olur?

resim

Resimlere Boyut Kazandırma Oyunları

Eski Mısır dönemine ait resimlerde de olduğu gibi ressamlar perspektif tekniğini keşfedene kadar nesnelerin birbirlerine olan uzaklıklarını ifade etmek için genişlik ve yükseklik faktörlerinden faydalanmaktaydı. Perspektifin kullanılmaya başlanmasıyla resimlere derinlik verme metodu farklılaştı. Örneğin, rayların uzayıp gittiğini göstermek için tek bir noktada birleşiyor gibi birbirlerine yaklaştırarak çizilir. Resimde derinliği elde etmek için başvurulan yollardan diğerleri ise ışık ve gölgedir. Resimde bir ışık kaynağı varsa daha karanlık olan nesnelerin ışıktan daha uzakta olduğunu anlarız. Ressamlar perspektifle birlikte ışık ve gölge oyunlarını kullanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. Oysa üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir ifadeyle üç boyutlu dünya iki boyutlu kâğıt üzerine aktarılır ve bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır.

resim

Işık, Gölge, Perspektif!

Resimde kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan bakarsanız bakın, resimdeki kişiyi tam karşınızdaymış gibi görür ve onun size baktığını düşünürsünüz. Diğer yandan aynı şeyi karşınızda oturan ve doğrudan karşıya bakan bir insanla denediğinizde resimde yaşadığınız bu yanılsamanın gerçekleşmediğini fark edersiniz. Bunun nedeni üç boyutlu bir görüntüye bakıyor olmanız ve resimdeki sabitliğin aksine siz konumunuzu değiştirdikçe perspektif, ışık ve gölgenin de konumunla birlikte değişiyor olmasıdır.

Kaynak: 1

Editör: Minem Kesen