Avrupalı şövalyeler tarafından XI. yüzyıl sonlarında başlayan Haçlı seferlerinin amacı Türkleri Anadolu’dan atmak, Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak ve tüm Ortadoğu’yu ele geçirmekti. I. Haçlı Seferi sonucunda amaçlarına ulaşacaklarını uman Avrupalı Haçlı generalleri ne yazık ki, II. Haçlı Seferi ile beraber almaya başladıkları yenilgilerle Kudüs’ü ellerinden kaybedip, yavaş yavaş güçsüzleşmeye ve Ortadoğu’da hakimiyet kurdukları yerleri kaybetmeye başladılar. Önemli çarpışmalarda bulunan ve önemli siyasi ve askeri başarılar kazanmış olan, biri Doğu’nun öteki Batı’nın ünlü komutanlarından Eyyubi hükümdarı Selahaddin Eyyubi ve İngiltere Kralı I. Richard’ın III. Haçlı Seferi’nde nasıl karşı karşıya geldiklerine bu yazımızda bahsedeceğiz.

Kudüs Haçlı Krallığı (1099- 1187)

Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard

1099 yılında hakimiyet kurulan Kudüs Krallığı, Filistin kıyı şehirleri de zapt edilerek genişletildi. Arsuf, Kaysariye, Sayda, Hayfa, Yafa, Akka, Cübeyi, Trablus-Şam ve Beyrut ele geçirildi. Bu nedenle Mısır toprakları Müslüman komutanlar için Kudüs’ü ele geçirmek demekti. Bunun üzerine Haçlılar ve Müslüman komutanlar arasında Mısır’da çarpışmalar yaşandı. 1164 yılında Şirkuh el-Mansur’un idaresinde Mısır’a birlikler yollandı. Şirkuh’un yanında genç yeğeni Selahaddin Eyyubi’de vardı. Adından usta komutan ve devlet adamı olarak söz ettiren Selahaddin Eyyubi, Mısır’ın hakimiyeti sonrasında vefat eden amcası Şirkuh’un yerine geçmişti. Mısır’ın hakimiyetini kaybeden Kudüs Kralı Amaury, Mısır’ın Kudüs için önemini bildiğinden yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesi için Batı’ya elçiler göndermiştir.

Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard

Selahaddin Eyyubi, 2 Ekim 1187 yılında Kudüs’ü ele geçirdi. Tahakküm edilmesi zor olan Sur dışında, tüm Kudüs Krallığı topraklarını fethetti. Kudüs’ün kaybedildiğini duyan Papa III. Urbanus üzüntüden vefat etti. Sur’da toplanan Haçlı şövalyeleri Batı’dan acil yardım bekliyorlardı. Yardım amacıyla donanmasıyla ilk olarak yola çıkan Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, Silifke çayını geçerken boğulduğu için ordusu dağıldı ve istenilen yardım ulaştırılamadı.

Bunun üzerine sefer için başpiskopos tarafından ikna edilen Fransa Kralı II. Philippe Auguste ve İngiltere Kralı II. Henri yola çıkmak için hazırlanmaya başladılar. II. Henri’nin beklenmeyen ölümü üzerine yerine oğlu I. Richard (Aslan Yürekli) geçti. Richard, üstün cesareti ve idare kabiliyetinden dolayı Aslan Yürekli Richard olarak tanınırdı. İngiltere Kralı olduktan sonra sadece altı ay İngiltere’de kalarak yönetim sağlayan Richard’ın, hayatı seferde, kutsal topraklarda ve sonradan hapis edileceği Avusturya’da geçmiştir.

Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard

Richard deniz yoluyla Kıbrıs’a ulaştı. Kıbrıs’ı hakimiyet altına aldıktan sonra 1191 yılında Akka’ya gelerek kuşatmaya başladı. Haçlı kuvvetlerinin hücumuna dayanamayan Akka garnizonu Selahaddin’in izni olmadan şehri Haçlılar’a teslim ettiler. Akka’nın paylaşılması konusunda Fransız kontu Philippe ve Richard, anlaşmazlık yaşadılar. Bunun üzerine Akka’nın ele geçirilmesiyle Haçlı yeminlerini yerine getirdiklerini söyleyen Philippe, yanındakiler ile beraber Avrupa’ya geri döndü. Böylece III. Haçlı Seferi’nin tüm idaresini eline alan Aslan Yürekli Richard, Selahaddin Eyyubi ile karşı karşıya geldi.

Arsuf Savaşı (1191)

Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Richard

Aslan Yürekli Richard, Arsuf Savaşı’nda Selahaddin Eyyubi’yi yenip, Yafa’yı ele geçirmesine rağmen Kudüs’e ulaşamadı. Aralarında 2 Eylül 1192 yılında beş yıllık bir antlaşma imzalandı. Askalan Müslümanlarda, Yafa’nın kuzeyindeki sahil şeridi Hristiyanlarda kalacaktı. Hristiyanlar, kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecek ve Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerinden geçebileceklerdi. Anlaşmayı yaptıktan sonra ülkesine dönmek üzerine yola çıkan I. Richard, Fransa Kralı ile olan anlaşmazlığından dolayı Kutsal Roma Germen İmparatoru VI. Heinrich tarafından tutuklandı. Büyük bir fidye ödenmesi karşılığında serbest bırakılan Richard, ancak 1194 yılında kendi topraklarına dönebildi. O hapisteyken Selahaddin Eyyubi, Dımaşk’ta 1193 yılında vefat etti.

Sonuç olarak; Aslan Yürekli Richard, Kudüs’ü zapt edememiş olsa da Akka’nın ele geçirilmesi ve Haçlıların kıyı bölgelerinde tutunabilmeleri sayesinde Krallığın ömrü bir süre daha uzamıştır. Richard ise birlikte Haçlı Seferi’ne çıktığı II. Philippe Auguste ile savaşırken çaylak bir okçu tarafından kolundan vuruldu. Ölümünden önce çaylak okçuyu bağışladı. Bu olay birçok İngiliz tarihçisi tarafından “karıncanın aslanı öldürmesi” olarak yorumlanır. Yaranın kangren olması sonucu 6 Nisan 1199 tarihinde annesinin kollarında öldü. Hayatları seferlerde ve mücadelelerde geçen bu iki önemli komutan birbirleriyle karşılaşmış, mücadele etmiş ve anlaşmışlardır. İkisi de kendileri açısından önemli kazanımlar elde etmiş ve tarihe adlarını yazdırmışlardır.

Kaynakça:

1

2