hoşgörüGönüllülük, öyle bir terminolojik kelime ki maalesef ne tanımı doğru yapılabiliyor, ne de herkes tarafından aynı şekilde algılanabiliyor. Türk Dil Kurumu‘muzun tanımı ile başlayalım isterseniz: Bir işi hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmek. Bu tanımı biraz irdeleyecek olursa, gönüllü olmak, sorumlu olmadığımız bir durum söz konusu ancak biz yapıyoruz. Ve de bilerek, isteyerek..

  Gönüllülüğün diğer dillerdeki karşılığına ve bunların anlamlarını irdeleyecek olursa; İngilizce’de “volunteer”, Almanca’da “freiwilligendienst”, Arapça’da “fuad” kelimeleri ile eş anlamlı anıldığını görebiliriz. İngilizce’deki “volunteer” kelimesinin kökü ise “will” kelimesinden yani, “isteklilik”ten gelmektedir. Gönüllülük, İngilizlerin için daha çok bir isteme durumu ile eş değer diyebiliriz. Almanca’daki gönüllülük tabiri ise biraz daha karışık, çünkü 3 kelimenin birleşiminden oluşuyor, “frei-willigen-dienst”. “Frei” yani serbest veya bedelsiz, “willigen” isteklilik, “dienst” ise hizmet kelimelerinin karşılığı. Yani serbest ya da bedelsiz ve istekli olarak olarak hizmet. Arapça’daki gönüllülük kelimesi “fuad”ın anlamı ise biraz daha derin. Yanık bağır, yanık kalp anlamı taşıyor. İnsana biraz daha yakın değil mi?

Gönüllülük ; Bir nevi hayırseverliktir.Hiçbir kar amacı gütmeden sürekli olarak bir organizasyon içinde yapılması gereklidir. Önyargılardan uzak , çözüm odaklı, çevremizde yaratacağımız ufacık da olsa bir hayecan gönüllük adına olmazsa olmazlardandır.

Gönüllülük; 8 ay boyunca haftada 2 gün yapılacak sonrasında 4 ay hiçbir şey yapılmayacak; 2 yıl yapılabilecek, sonrasında 2 yıl ara verilecek; üniversite yıllarında yapılacak, iş yaşamında unutulacak bir etkinlik değildir. Gönüllülük bir eylemdir, süreklilik arz eder. Çalışkan insan, iyi insan, hoşgörülü insan gibi sıfatlara sahip olabilmemiz için insanın o sıfatlara sahip çıkmada devamlı olması gerekir. Gönüllülük, devamiyet ister, süreklilik gereklidir ve sürdürülebilirdir.

Gönüllülük; insanın insanca yaşaması için gerekli inanç kalıplarının oluşturmaktır. Gönüllülük en başta, akıl ve fikir sahibi olmaktır. Gönüllülük, aklını kullanmak ancak akıllı olmaktan sakınmaktır. İnsanın insanca yaşaması için gerekli inanç kalıplarını oluştururken, tek tarafının insan olmasıdır gönüllülük. Gönüllülük, günümüz jargonlarını, günümüz ideolojilerinin yani kısaca tüm -izm’leri bir kenara bırakıp, yalnızca insanın kendisine inanmasıdır. Gönüllülük, insanın geleneklerine sahip çıkmak bununla birlikte mutahassıp olmaktan, taassup sahibi olmaktan yani dar görüşlü, yobaz, yenilenmeyen olmaktan uzak durmaktır.

birlik

Gönüllülükte Vizyon

Gönüllü faaliyetlerinde  eğitim çok önemlidir. İçinde bulunduğumuz  gönüllü topluluklarında karşılaşılan  en önemli sıkıntılardan birisi vizyon yetersizliğidir. Hedef belirlemekte, hedef doğrultusunda proje üretmekte çok zorlanır ve sorun yaşarlarsa gönüllü kuruluşun gelişmesi, hizmet heyecanı ve yaratıcılığı azalır. Lider için, vizyonu izleyenlerle paylaşır hale gelmek, onu yaratmak kadar önemlidir. Bunun yolu ise; iyi iletişim, empati ve eğitimdir.

Vizyonun gönüllüler tarafından benimsenip yol gösterici hale gelebilmesi için ulaşılabilir hedefler, uyulabilir kurallar ve uygulanabilir yöntemler içermesi gerekir.

Gerçekleşme olasılığı az veya zor olan hedefler ya hayal olarak kalır veya ulaşılamaması nedeniyle grup içinde hayal kırıklığına, kırgınlıklara, kızgınlıklara ve suçlamalara neden olur. Vizyon, gerçekleri ve ulaşılabilirliği ifade etmelidir. Liderin görevi, geleceği iyi planlamaktır.

Vizyon gruba iyi anlatılmalı, her noktasında açıklık, netlik, şeffaflık bulunmalıdır.

 

Gönüllü olmak için harika nedenler var 🙂

  • Öncelikle gönüllü olmak insanın kendini tanımasını sağlar. Kim olduğunu,yetkinliklerini, durumlar karşısında verdiği tepkileri, sabrını ve bunun gibi birçok özelliğini yaptığı işe göre ayarlar.
  • Kişisel gelişimimize ve özsaygının oluşumuna katkı sağlar.Kişinin; Toplumun ihtiyaçlarını anlamasına,  empati yeteneğinin gelişmesine ve kendine yetme duygusunun aşılanmasına yardımcı olur.
  • Sürprizlerle yaşamayı öğreniriz.
  • Küçük bir adımla, büyük farklar yaratırsınız.Ben gönüllüyüm, senin süper gücün ne? 🙂
  • Karşılık verme şansına kavuşursunuz.Gönüllü olduğunuzda, hayatınız boyunca tükettiğiniz toplumsal ve doğal kaynakların gelişimine katkıda bulunarak ya da önem verdiğiniz bir konuda diğer insanların bilinçlenmesini sağlayarak yaşadığınız dünyaya bir anlamda borcunuzu ödemek için bir fırsata sahip olursunuz.

Ne mutlu ki bize ki gönüllülüğü konuşabiliyor; bize gönüllülüğü farkettiren, bize gönlü hatırlatan, bizimle gönül bağı kurabilen, bizim gönül bağı kurabildiğimiz insanlarla ve yine onlara sahip çıkarak hayatlarımızı, insanca yaşamlar oluşturma noktasında sürdürme cesaretini göstebiliyoruz. 

                          Gönüllü Kalın…