Her insan uykusunda rüyalar görür. Bazılarımız, kimisini iyi kimisini kötü olarak nitelendirdiğimiz bu rüyaların anlamları olduğunu düşünür. Milyonlarca rüya yorum sitesinin olması da budur zaten. Sizce rüyalarımızın anlamları var mıdır? Rüyalar hakkında birçok düşünürümüzün teorileri var. Ben bu yazıda sizlere Sigmund Freud’un rüya teoreminden bahsedeceğim.

Sigmund Freud Kimdir?

Psikanaliz kuramı ve analitik psikolojinin kurucusu ve nörologdur. Psikanalitik Topluluğu’nu kurmuştur. Nükte ve Bilinçdışı’yla İlişki, Düşlerin Yorumu, Totem ve Tabu, Tutukluk, Semtom ve Korku gibi eserlerin sahibidir.

 

kağıt

Nasıl Rüya Görürüz?

Uykumuz dört evreden oluşuyor:

  • Uyku ile uyanıklık arası evre
  • Hafif uyku evresi
  • Delta evresi (derin uyku)
  • Rem evresi

    İşte bu evrelerin dördüncüsü olan rem evresinde rüyalarımızı görüyoruz.

 

renk

Freud’a Göre Rüyalarımızı Nasıl Görüyoruz?

İnsanlar rüyaların anlamları olmadığını dile getirdiği ve artık rüyaların önemini kaybettiği zamanlarda Freud çalışmalarıyla rüyanın yaşamımızla ve sağlığımızla ilgisi olduğu düşüncesini ortaya koydu. Freud’un düşüncesine göre rüyaların amacı bizi gerçek dünyanın sıkıntılarından ve mutluluklarından uzaklaştırmaktır ama düşlerimiz gündelik hayatımızdan türüyordur. Freud’a göre rüyalarımızı etkileyen en önemli faktörlerin gündelik hayatımızda yaşadıklarımız ve düşündüklerimiz olduğudur. Gündelik hayatımızda unutmak isteyip unuttuğumuz daha doğrusu kara kutumuza attığımız düşüncelerimizin uykumuzda zihnimizin rahatlamasıyla görselleşmesi de S.Freud’un rüyalarımıza dair bir düşüncesi. Freud, çocukluğumuzun da rüyalarımızda etkili olduğunu savunuyor. Her ne kadar gündelik yaşamımız ağır bassa da çocukluk anılarımız da rüyalarımızı etkiliyor.
En azından Freud için bu böyle…
Bir diğer düşüncesi ise rüyalarımızın isteklerimizi ve dileklerimizi içinde barındırdığıdır.

Şahsen gördüğüm rüyaların bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bazen rüya tabiri sitelerinde araştırsam da yakın zamanda her gördüğümüz rüyaya anlam yüklemenin ve sürekli tabirlere bakmanın psikolojimiz açısından sağlıksız sonuçlar oluşturabileceğini duydum.

Kaynakça:
-www.biyografi.info
-www.dergipark.gov.tr
-www.on5yirmi5.com