Bütün aylar 30-31 günken, Şubat ayı neden bu kadar kısa? Neden 4 yılda bir 29 gün oluyor? Tüm bunların asıl nedeni Roma dönemine dayanıyor.

Takvimler Neden Oluşturuldu?

Takvimler Antik medeniyetlerden bu yana kullanılır. Zamanı insanların ihtiyaçlarına göre böler. Takvimler sosyal, ticari, dini ya da idari amaçlara hizmet eder. Özellikle tarımla uğraşan toplumlar için zaman yönetimi ve hasat zamanı gibi şeyleri bilmek önemliydi. Bu ihtiyaçları karşılamak için her toplum kendine en uygun takvimi yapmaya çalıştı. En çok bilinen takvim Maya takvimidir bence. 21 Aralık 2012’te Maya takviminin son bulması nedeniyle dünyanın son günü olacağı düşünülmüştü hatta. 🙂

Takvimler, astronomik gözlemler geliştikçe Dünya’nın Güneş’in çevresinde ya da Ay’ın Dünya’nın çevresinde dönme sürelerine göre düzenlenmeye başlandı. Birçok uygarlık takvimleri kendi ihtiyaçlarına göre düzenledi ama çoğu takvim yanlıştı.

Şubat Ayı Neden Kısa? 1

Julyen Takvimi

Roma İmparatoru Julius Caesar yeni bir takvimi kullanıma soktu. Bu takvim Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanma süresini esas alıyordu. Bir yıl 365 gün sürüyordu ve her yıldan 6 saat artıyordu. Bu artan saatler 4 yılda bir eklenecekti ve o yıl 366 gün olacaktı. 365 gün ya da 366 gün 12 aya eşit bölünemeyeceği için bazı aylar 30, bazı aylar ise 31 gün olacaktı. Peki 365 gün çeken yıllarda aylara göre dağılım nasıl olacaktı? Julyen takviminde yılbaşı, baharın başlangıcı olan Mart ayıydı. Son ay da haliyle takvime en son eklenen şubattı. Aylara sırasıyla 31 ve 30 gün verildi ve Şubat çoğunlukla 29 gün, dört yılda bir ise 30 gün oldu. Ta ki İmparator Augustus işleri karıştırana kadar!

Şubat Ayı Neden Kısa? 2

Julyen takvimini yaptıran İmparator Julius Caesar, Temmuz ayına kendi adını verdirdi ve 31 gün süren bu ayın adı ‘July’ olarak tarihe geçti. Julius Caesar’dan sonra Roma İmparatorluğu’nun başına geçen İmparator Augustus da kendi adını bir aya vermek isteyince işler biraz karıştı. 🙂 Çünkü Ceasar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 gün sürmesini kıskandı ve kendi ihtişamına uygun bulmadı. Augustus, kendi adıyla anılacak Ağustos ayının da 31 gün sürmesini istedi. Bu yüzden yılın son ayı olan Şubat’tan bir gün daha eksildi. Yani, Şubat ayının kısa olmasının tek nedeni, İmparator Augustus’un kıskançlığı. Ne olduysa sona kalan Şubat ayına olmuş. 🙂