“Bir can’ın diğer bir can’ı fark etmesi ile başlar her şey..”, buna en çok da transaksiyon dahildir 🙂  Bu yazımızda transaksiyon çeşitlerini anlamaya çalışacağız, hazırsanız başlayalım.

Tamamlayıcı Transaksiyon

Transaksiyonun en demokratik çeşididir. Her iki taraf da uygun ego durumunda iletişim kurmaktadır ve beklentiler karşılanmaktadır.

Belirli bir ego durumundaki ileti, hedeflenen ego durumu tarafından yanıtlanmaktadır ve uyarıcı tepki tutarlılığı sağlandığı için sonsuza kadar konuşabilirler.

“Elimden gelse seninle sekiz yüz elli iki bin kilometre hiç durmadan konuşurdum.”

“Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz?”

“Gider gibi yaparız.”

Şeker Portakalı

transaksiyon

Karşıt Transaksiyon

Belirli bir ego durumundaki iletinin, hedeflenenden farklı bir ego durumuyla yanıtlanmasıdır.

Örneğin birey doğal çocuk ego durumunda, sevimli bir ses tonu ile “çok yorgunum” dediğinde, hedeflenen ego durumu koruyucu ebeveyn veya doğal çocuktur ancak yanıt yetişkin veya eleştirel ebeveyn ego durumundan geliyorsa karşıt transaksiyon oluşur ve konuşma başka bir yönde devam eder ya da son bulur.

+ Nen var Zeze?

– Hiç. Şarkı söylüyordum.

+ Şarkı mı söylüyordun?

– Evet.

+ Öyleyse ben sağır olmalıyım.

“İnsanın içinden de şarkı söyleyebildiğini bilmiyor muydu yoksa? Bir şey demedim. Bilmiyorsa bunu ona öğretmeyecektim.”

Şeker Portakalı

transaksiyon

Gizil Transaksiyon

İki farklı ego durumuna yönelik sosyal ve psikolojik olmak üzere iki faklı iletinin oluşturulduğu transaksiyondur. Konuşma sosyal iletiyi içerir ancak psikolojik ileti ses tonu, yüz ifadesi, beden dili ile yansıtılır.

Yanıt, psikolojik iletinin hedeflediği ego durumundan sosyal ileti şeklinde veriliyorsa iletişim devam eder bu nedenle transaksiyon sonucunun belirlenmesinde sosyal düzey değil, psikolojik düzey daha önemlidir.

transaksiyon

Kaynaklar:

Cüceloğlu, D. (2002). İletişim donanımları. Remzi kitabevi. İstanbul.

Kaçar, B. (2008). Lise öğrencilerinin karar stratejileri ve transaksiyonel analiz ego (ben) durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Şamatacı, G. (2013). Romantik ilişkilerde affetme: transaksiyonel analiz ego durumları açısından bir inceleme. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.