Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete’de yerini aldığına göre konuşma vakti gelmiş demektir.

Pek yeniliklere, değişikliklere, farklılıklara açık bir ülke olmasak da söz konusu korkularımız olunca yeni bir şeyler, tabiri caiz ise içimize su serpecek şeyler duymak, varlığımızda eksiklik yaşamayıp yokluğumuza varlık katılmasını isteriz. Cebimizin yanacağı çoğu işe girişmeyiz, risk almaktan korkarız. Aslında bundaki en büyük etki enflasyon rakamlarının sürekli değişim göstermesi, tabi artan oranlı bir değişim.

Evet enflasyondan korkarız çünkü bizi dağıtma gücü var. Ancak belli ekonomi paketleri, durum güncellemeleri korkularımızı yatıştırıyor diyebiliriz.

Peki ne tür ekonomi paketleri veya durum güncellemeleri bu söylemimize dahil olmaktadır?

Yaşanmış olan birçok siyasi olay istikrarı, birliği güçlendirmiş ancak ekonomiye birçok yönden zarar vermiştir. Örnek verecek olursak terör olayları güvenlik politikalarımızı öncelikli hale getirdiği için ekonomik planların yapısal dönüşümlerine fırsat tanınmamıştır. Ancak bu bizim ekonomimizin kötü bir gidişat ile süreceği anlamı taşımıyor. Eldeki imkanlar dahilinde değişim ve dönüşümler yapılarak zemini daha sağlam bir ekonomik yapı elde edilebilir. Bu da belli başlı ekonomik paketler ile mümkündür.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) 1

2019-2021 YEP (Yeni Ekonomi Programı)

Genel hatları ile paket içeriği ;

-Dengelenme, disiplin ve değişim

-Enflasyon

-Kamu maliyesi

-Cari açık

-Büyüme ve İstihdam

-Bankacılık sektörü ve reel sektör kredileri

gibi konuları bünyesinde barındırmaktadır..

ekonomi

Pakette enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması hedefleniyor. 2018 enflasyon verileri üzerinden değerlendirme yapacak olursak %17,9 gibi bir rakamdan yıllar itibariyle

2019’da %15,9

2020’de %9,8

2021’de %6 seviyelerine inmek amaçlanmaktadır. Peki bu mümkün mü? Paket içeriğine bakılacak olursa çok daha fazlası mümkün diyebiliriz. Somut olarak konuşacak olursak pakette;

 • Turizmi canlandırmak için 2017’de sağlanan 23 milyar dolar seyahat geliri 2021’de 42 milyar dolara çıkarılacak
 • Cari açığın milli gelire oranı %3’ün altına düşürülecek
 • Kamu kaynaklarının kullanımı sınırlandırılacak, verimli ve etkili kullanımı sağlanacak,
 • Tüketici enflasyonu tek haneli rakamlara düşürülecek
 • Büyüme hedefleri %5’in altına düşmeyecek

Evet bakıldığında pozitif bir ekonomi modelini bize sunmaya hazır bir plan. Peki bunu hangi destek kaynak ve ekipler ile gerçekleştirecek?

Destek Kaynaklar ve Ekipler

 • Maliye Bakanlığı tarafından ‘Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’ kurulacak ve bu ofis tarafından ‘Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı hazırlanacak ve kamu maliyesindeki eksiklikler giderilecek açık var ise incelenecektir.
 • İhalesi yapılmamış, yapılmış ama henüz başlanmamış projeler askıya alınacak, devam eden projeler ise doğru finans kaynakları ile desteklenip  zamana yayılarak gerçekleşicektir.
 • Farklı veri kaynaklarını toplayan ‘Vergi Veri Analiz Merkezi’ kurulacak. Böylece kayıt dışı ekonomi önlenecektir.
 • Finansal hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için ‘Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu’ kurulacaktır.
 • Finansal güvenlik ve istikrar için ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ kurulacaktır.
 • Kira artışlarının üst sınırı üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek.
 • Bundan sonra ki dönemde enflasyon için YEP kararları göz önünde bulundurulacaktır.

Evet plan gerçekten uygulandığı taktirde can kurtaran kadar etkili olacaktır. Her olay ve sorun için bir grup görevlendiriliyor ve tüm iş yükü bunun üzerine kuruluyor. uygulamaya geçilirse evet profesyonel bir ekip ile olayların üzerine gitmek işi daha kolay çözülür duruma getirir. 

Enflasyon verilerini tek rakamlı düzeye getirmenin amaçlandığı YEP kararlarının etkili olması tek temennimiz. Öyle ki enflasyon değerlerinin iki basamaklı olduğu bir dönemdeyiz ve biz her şeyin çok daha güzel olmasını umuyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi biz artık olumsuz durumlardan kaçıyoruz çünkü bundan sonrası için güzel şeyler duymak istiyoruz.

Kaynakça; 1