Yeşil enerji evinize geldi haaanııııım. 😊 Teknoloji ve sosyal medya sayesinde dünyamızı ne hale getirdiğimizi ne derece kirlettiğimizi ve kirletmeye devam ettiğimizi daha net görmeye başladık. Hepinizin az ya da çok, çevreye zarar verecek alışkanlıklarını terk etmeye çalıştığınızı tahmin ediyorum.

Kiminiz atık bitkisel yağlarınızı lavabonuza dökmüyor, kiminiz diş fırçalarken musluğu kapatıyor, kiminiz atıklarını ayrı topluyor kiminizse bulaşıkları sudan geçirmiyor. Bunların hepsi bizler için küçük ama dünyamız için büyük bir adım.

Peki ya size daha büyük bir adım var dersem?

Sudan tasarruf ediyorum, atıklarımı ayrı topluyorum ama enerji (elektrik) tasarrufu bizim için çok zor, düzenli çalışan ev aletlerimiz var ama çevre için bir şeyler yapmak istiyorum, fosil kaynaklardan uzaklaşıp temiz enerji kullanmak istiyorum diyorsanız hiç vakit kaybetmeden doğruuu yeşil tarifeye.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi bünyesinde bir döngü içinde devamlı olarak bulunan ve enerji akışından elde edilen enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynakları en genel olarak; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanabilir. 

Yeryüzünde güç oluşturan her etmen, içinde enerji barındırır. Depremler, yıldırımlar, kasırgalar, yanardağ hareketleri ve gel git olayları ilk akla gelebilecek örneklerdir.

Yenilenebilir enerji, başka bir deyişle sürdürülebilir enerji, kullandıkça tüketilebilen bir kaynağa bağlı olmaksızın sürekli kullanılabilen bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynağı ise bu enerji türünün elde edildiği kaynaklara verilen addır.

Mevcutta dünya üzerinde uygulanan yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyoyakıt enerjisini de içeren biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit enerjisidir.

Enerji

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının temmuz ayında yapmış olduğu açıklamaya göre ülkemizde üretilen elektriğin yüzde 59’u yerli, yüzde 42’si de yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Devreye alınan santrallerin yüzde 97,2’si yenilenebilir enerji kaynaklı, devreye alınan kapasitenin yüzde 83’ü yerli, yüzde 71’i yenilenebilir enerji kaynaklı ve son iki yılda güneşten 1547 MW, hidroelektrikten 1443 MW, rüzgardan 1226 MW, doğalgazdan 1042 MW, linyitten (yerli) 845 MW, jeotermalden 370 MW, biyokütleden 343 MW, ithal kömürden 138 MW devreye alınan kurulu gücün bulunduğu belirtiliyor.

Şu an aklınızda şu sorunun oluştuğunu düşünüyorum: Bunca zamandır neredeydik? Ben de aynı soruyu soruyorum. Tabiat ana kollarını açmış tüm temizliğiyle bizlere yeşil enerjiyi sunarken biz termik santraller kurduk, Çernobil gibi büyük bir felakete maruz kalmak zorunda kaldık.

Ama hiç birşey için geç değil. Bizler için bile, Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bizlerin de katılabileceği, destek olabileceği, vicdanı rahat bir şekilde enerjisini kullanabileceği bir yeni düzen getirdi.

Bu yeni düzenin adı “Yeşil Tarife”. Nedir bu yeşil tarife?

Yeşil Tarife Nedir?

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yenilenebilir enerji kullanımının belgelendirilmesine yönelik “Yeşil Tarife” uygulamasının ağustos ayında başlayabileceğini açıkladı. Bu tarife sayesinde vatandaşlar yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımına teşvik edilecek ve çevreye duyarlı kişilerin yenilenebilir enerjiye ulaşımının sağlanacağı belirtilmiştir.

Yeşil Tarife ile evlerinizden, küçük işletmelerinizden, ticarethanelerinizden, tarımsal faaliyetlerinizden veya sanayi tesislerinizden yenilenebilir enerjiden üretilmiş elektriğe erişebileceksiniz. Bu tarife herkes için geçerli ve başvurmak isteyenler için başvurular ağustos ayında başlıyor.

Yeşil tarife

Uygulama bu aşamada gönüllülük esasına dayanıyor ancak bakanlığın yaptığı açıklamalara göre Yeşil Tarife’yi seçen tüketicilere vergi indirimi olacağı yönünde. Yani bu demek oluyor ki hem temiz enerji kullanıp hem daha az fatura ödeyebilirsiniz.

Açıkçası ben bu tarifenin başka ülkelerde uygulamasının varlığından haberdardım ama bizim ülkemizde de başlayınca biraz araştırdım sizler için:

Tüketicilere ulaşan elektrik, %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır.

Yeşil Tarife’yi tercih eden tüketicilere, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) verilecektir.

Elektrik doğrudan Güç Alım Anlaşmaları aracılığıyla ülke genelindeki yenilenebilir jeneratörlerden sağlanmaktadır. Böylece tüketicilere, kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiği şeffaf ve güvenilir olarak kanıtlanabilecektir.

Peki Yeşil Tarife Bizlere Neler Sunuyor?

Fosil yakıtlardan enerji üretimi sonucu oluşan karbon salınımını minimuma indirerek tüketicilerin küresel ısınmadaki rolünü azaltmak.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumu sağlamak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki maliyetin düşmesiyle hem tüketici hem de sağlayıcılara maliyet avantajı sunmak.

Mali Detaylar

Şimdi sizler için temmuz ayında yayımlanan ağustos ayında uygulanmaya başlayacak faaliyet bazlı Yeşil Tarife maliyetleri ile mevcutta kullandığımız enerji tarifesini birkaç örnekle karşılaştıracağım.

Bir elektrik firması ile anlaşmalı bir ev sahibi mevcut durumda kwh başına 0,573121 TL tüketim bedeli ödemektedir. Yeşil Tarife’ye göre bir ev sahibi kwh başına 0,699749 TL tüketim bedeli ödeyecektir. Bu da demek oluyor ki ev sahipleri yeşil tarifeye geçtiğinde tüketim bedeli 100 TL olan faturada tüketim bedelinde olabilecek ortalama artış 22 TL olacaktır.

Peki ya bir orta ve alçak gerilimden şebekeye bağlanan tek terimli bir ticarethane için durum ne?

Bu ticarethanelerin mevcut durumda kwh başına ortalama tüketim bedelleri 0,757046 TL’dir. Yeşil Tarife’ye göre bu ticarethaneler kwh başına 0,699749 TL tüketim bedeli ödeyecektir. Bu da demek oluyor ki bir ticarethane yeşil tarifeye geçtiğinde tüketim bedeli 5000 TL olan faturada tüketim bedelinde 350-400 TL düşüş olacaktır.

Alçak gerilimden şebekeye bağlanan tek terimli bir sanayi tesisi için ise;

Bahsi geçen sanayi tesislerinin mevcut durumda kwh başına ortalama tüketim bedelleri 0,656963 TL’dir. Yeşil Tarife’ye göre bu ticarethaneler kwh başına 0,699749 TL tüketim bedeli ödeyecektir. Bu da demek oluyor ki bir sanayi tesisi yeşil tarifeye geçtiğinde tüketim bedeli 50000 TL olan faturada tüketim bedelinde 3500 TL artış olacaktır.

Yukarıda örnekleri verilen versiyonlar haricinde siz de kendi faturalarınıza bakarak aşağıdaki tabloya göre Yeşil Tarife’ye göre tüketim bedellerinizi hesaplayabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Evinize Geldi 1

Tüketici bazında çok yormayacak meblağlarla siz de vicdan rahatlığıyla temiz enerjinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kaynakça: 1, 2, 3

Editör: Berfincan Doğan