Büyükbaba paradoksu denilince aklınıza ne geliyor? Beyaz sakallı, tonton bir dede mi? Hayır, aklınıza böyle bir şey gelmesin. Çünkü Büyükbaba Paradoksu zamanda yolculuk ile ilgili bir paradokstur. İlk defa, bilim-kurgu yazarı René Barjavel tarafından “Le Voyageur Imprudent” (Tedbirsiz Seyyah) adlı romanında bu paradokstan bahsedilmiştir. Peki nedir bu paradoks?

paradoks

Büyükbaba Paradoksu Nedir?

Eğer bir zaman yolcusu, geçmişe gidip dedesini henüz babaannesi ile evlenmeden önce öldürürse ne olur? Bu sorunun cevabı bir paradokstur. Paradoks, köklenmiş inançlara aykırı olan düşüncedir. Eğer o kişi zamanda yolculuk yapıp dedesini öldürürse kendisi de hiç doğmamış olacaktır. Böylece zamanda geriye gidip dedesini öldürmüş olmayacaktır. Ama bu sefer de zamanda geriye gidip dedesini öldüremediği için, doğmasının önünde bir engel kalmayacak ve doğacaktır. Zamanda geriye gidip dedesini öldürecektir.

Bu kısır döngü böyle böyle sonsuza kadar devam eder ve kafalarımızın karışıklığı da artar. Çünkü bu kişi dedesini her halükarda öldürdüğünde kendisi de hiç doğmamış olacağı için dedesi sağ kalacaktır. Öyleyse bu kişi dedesini öldürdükten sonra onu gerçekten öldürmüş olur mu yoksa bu imkansız mı?

A)Gerçekten öldürmüş olur.

B)İmkansız

Paralel evren kavramı ve bu paradoksları bilen bir kişi hemen bir fikir yürütecektir. Olaya biraz daha bilimsel bakalım. Örneğin; Kopenhag’ın yorumuna göre bu soruyu cevaplamanız mümkün değildir ama ”Çoklu dünyalar kuramı’na göre; zaman yolcusu, dedesini öldürür ve bunu yaptıktan sonra paralel bir evrende yaşamaya devam ederken diğer bir paralel evrende hiç doğmamış olur. Çünkü zamanın akışına yaptığı müdahale, zamanda bir kırılmaya sebep olarak, onun otomatikman paralel bir evrene geçmesini sağlar.

paradoks

Bence şimdi biraz olsun olaya aydınlık getirebilmiş ve çözebilmiş olduk. Bu paradoksta önemli kelime ‘paralel evren’ kavramıdır. Örneğin, şuan deli gibi Kpss çalışıyor olabilirsiniz fakat paralel evrende aslında öğretmen olmuşsunuzdur. Ya da günümüzde fareler üzerinde deney yapılırken paralel evrende farelerin insanlar üzerinde deney yaptığı gibi açıklanabilir.

paradoks

Zamanda yolculuk, paralel evren bir zamanlar dünya gündemini fena sarsmıştı. Gerçekten zamanda yolculuk mümkün olabilir miydi? Sizce zamanda yolculuk mümkün mü ya da ışınlanmak? Siz de yorumlara merak ettiğinizi ve düşüncelerinizi yazın, tartışalım.

BONUS: Predestination

Rober A.Heinlein’in uyarlamasından. ( 1958 ) Zaman yolculuğu ile pekiştirilmiş büyük bir paradoksu anlatan ve izleyicinin kafasını yoran bir film. İzlemek isteyenler kaçırmasın derim.

predestination-2014.jpg