Bir gün, ‘acaba  benim IQ seviyem ne’ deyip kısa ya da uzun hiç farketmez bir zeka testi hepimiz çözmüşüzdür. Peki bu testleri yapmamızın sebebi sadece merak mı yoksa diğer insanlardan bir şekilde ayrılıp ayrılmadığımızı anlamak mı? Aslında “eleme” dediğimiz kavram hayatımızın her alanında yaptığımız, seçimlerimizde kullandığımız bir yöntem. Farklı olma durumu da elemeyle aynı kapıya çıkıyor aslında. Bundan dolayı iki ya da daha çok şeyin derecelerini kıyas etmek için sağlam bir yöntem kullanmak gerekir. İşte bu zamanda imdadımıza test ve ölçüm dediğimiz kavramlar yetişiyor. Peki neden zeka testi? Sıkı durun, bu sorunun cevabı az sonra.

Nedir Zeka?

Konunun detaylarına geçmeden önce zeka nedir, bunu tanımlamakta fayda var. Zekanın çokça tanımı yapılabilir. Genel olarak zeka, insanın, düşünme, objektif gerçekleri algılama, sonuç  çıkarma yeteneklerinin tümüdür.  Bir başka deyişle insanın soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin toplamıdır.

Zeka

İlk Zeka Testleri

Yakın dönem için düşündüğümüzde ilk zeka testi çalışmları 19.yy sonlarına doğru başlamıştır. Bu testlerin o dönem için bir dönüm noktası olmasının asıl sebebi zekayı kişisel psikolojiye ve objektif sebeplere bağlamadan açıklamaya çalışmış olmaları.

Fransız psikolog Alfred Binet ve Theodore Simon zekayı ölçmek için bir sistem geliştirmişlerdir. Bu sisteme göre kişinin başarısı, oluşturulan ortalama puanlara göre değerlendirilmiştir. İlk zeka testi 1904 yılında Fransa’da bir hastanede Alfred Binet tarafından uygulanmıştır. Bu uygulama normal ve yetersiz seviyedeki çocukları birbirinden ayırmak için yapılmıştı. Testler neticesinde, normal seviyeye sahip çocuklar, yetersiz seviyedeki çocukların kendilerini engellemesine imkan vermeyerek eğitim hayatlarına devam edeceklerdi. Yeterli başarı sağlayamayan çocuklar da  onlar için birçok imkanları olan okullarda okuyacaklardı. Binet’in bu uygulamayı yapmasının asıl amacı, çocuğun zihin yaşına uygun bir yerde ve grupta eğitim alabilmesini sağlamaktı. Takvim yaşımızın zihin yaşımızla bağlantısını irdeleyen bu testler 1900’lu yıllarda ortaya çıkarılıp revize edilerek günümüzdeki haline ulaşmıştır.

Zeka

Sonuç

Genel bir toparlama yaparsak aslında zeka testleri günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır. Çocuklar olarak düşündüğümüzde ise onların gelişim süreçlerini düzenli takip etmek ve hayatlarının ileriki zamanlarında doğru yönlendirmelerle uygun yerlerde olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun beden gelişimi için boy-kilo ölçümü yapıldığı gibi zihni gelişimini, akranlarına göre durumunu tespit etmek adına zeka testleri uygulanmakta ve bu da çok mühim.

Bu seferlik benden bu kadar. Yepyeni konularda görüşmek dileğiyle…